Många aktörer krävs för att skapa jämlika förutsättningar

Fortsätter utvecklingen som hittills växer skillnaderna mellan barnen och deras skolframgång i de olika socioekonomiska grupperna.