Skapa guide om fiskeripolitiken

Bild: Wilfred Hildonen

Sjöfart hotas av laxnät, men Gränsbevakningsväsendets strategi 2027 koncentrerar sig på SAR ().

Under de senaste åren har det förekommit hektiska lagstiftningsåtgärder på många håll i världen. Många internationella organisationer har utarbetat regler för marknadsföring och information via de nya teknikerna.

Den finländska sjöräddningstjänstens ansvarsregion sträcker sig utanför Finlands territorialvattengräns, på det internationella havsområdet ända till gränserna för Sveriges, Rysslands och Estlands ansvarsregioner. Sjöräddningstjänstens ansvarsregion är indelat i Västra Finlands och Finska vikens sjöräddningsdistrikt.

Västra Finlands sjöbevakningssektion utförde intensivövervakning av laxfiske i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland under sommaren 2018. Intensivövervakningen av laxfiske utfördes i hela Bottniska viken. Vid sidan av yrkesfisket riktades övervakning speciellt till olovligt laxfiske.

Den utförda intensivövervakningen visade att det fanns behov för övervakning av laxfiske. Ledningscentralen för Västra Finlands sjöbevakningssektion fungerar som centrum för fiskerikontroll.

I de mest allvarliga fallen hade fiskare använt laxnät för fångst av lax på ställen där fiske med nät var förbjuden under tidsperioden i fråga. Dessutom var flera av näten delvis eller helt bristfälligt ankrade. Detta orsakade att näten drev fritt med vind och ström och förorsakade fara också för övrig sjöfart.

Detta ger anledning till flera frågor. Intensivövervakningen ledde till flera fortsatta åtgärder av myndigheterna. Vilka åtgärder använde man? En del av dem var väl straffrättsliga?

Den nya gemensamma EU-fiskeripolitiken började gälla i början av 2014.

Sjöfart hotas av laxnät, men Gränsbevakningsväsendets strategi 2027 koncentrerar sig på SAR (Search and Rescue). Om sjöfarten hotas av laxnät är väl beredskapen för sådana krissituationer tillfredsställande? Inte brisfällig?

Borde man kanske producera en liten guide för fiskarnationen för att öka intresset och förståelsen för naturvänliga åtgärder. En fond för EU:s havs- och fiskeripolitik finns och det finansierar väl kloka projekt? I dag står klimatskydd högst på agendan.

Och man kunde väl informera allmänheten via mobiltelefon? En så kallad opt in-lösning innebär att informatören måste inhämta mottagarens samtycke på förhand. Använder man en opt out-lösning är det tillåtet att sända marknadsföring och information om inte mottagaren motsatt sig detta.

Fler beslut är att vänta eftersom frågan är också politiskt ömtålig.

Maarit Lehtihaara magister, jurist, Grankulla

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning