Skapa fler kriterier för nyckelflaggan

Som konsument vill jag göra ansvarsfulla val, men hur ska jag veta om en produkt tillverkats ansvarsfullt?

Som konsument vill jag göra ansvarsfulla val, men hur ska jag veta om en produkt tillverkats ansvarsfullt och ännu svårare blir det att avgöra hur tillverkningen av dess råvaror gått till? När det gäller livsmedel föredrar jag "svanenmärkta" (Gott från Finland) och inhemska produkter. Nyckelflaggan är ett annat märke jag söker efter.

Även andra produkter än livsmedel kan förses med nyckelflaggan. "Nyckelflaggan hjälper konsumenter att välja ett finländskt alternativ. Konsumenterna känner märket väl eftersom det vittnat om inhemskt ursprung i redan över 50 år. Nyckelflaggan är ett registrerat kollektivmärke. Märket berättar att produkten är tillverkad eller att tjänsten är producerad i Finland och att processen sysselsätter folk i Finland."

Ovanstående är ett citat från Nyckelflaggans hemsida, eller Förbundet för finländskt arbete. Användningsrättigheten kan beviljas till en produkt eller produktgrupp som tillverkats i Finland och vars grad av inhemskt ursprung är minst 50 procent av självkostnadsvärdet. I klarspråk betyder det att varan eller tjänsten huvudsakligen producerats i Finland. Det betyder inte att råvarornas ursprung är finskt.

Jag föreslår att man inför ett nytt kriterium för nyckelflaggan. Alla råvaror som används till dessa nyckelmärkta produkter tillverkas på ett sätt som uppfyller kraven för finländsk lagstiftning. När det gäller mat tänker jag främst på våra miljö- och djurskyddskrav. För alla varor skulle det betyda att det inte i något skede av tillverkningen av nyckelmärkta produkter förekommer till exempel slavarbete eller barnarbetskraft.

Jag tror att konsumenterna skulle uppskatta värdet av detta tillägg bland kriterierna. Detta skulle göra det lättare för konsumenterna att ta samhällsansvar i beaktande i sitt köpbeteende.

Jan-Ove Nyman agronom, Karleby