Skapa en rimlig lönenivå

Det är värt att komma ihåg att småbarnspedagogikens personal är på jobbet även på bekostnad av sin egen hälsa.

Jag applåderar huvudstadsregionens bildnings- och stadsdirektörers gemensamma krav på att finansieringen måste tryggas för att skapa ännu fler studieplatser inom småbarnspedagogiken (HBL Debatt 8.6). Men kommer dessa studieplatser verkligen att fyllas så länge lärare inom småbarnspedagogiken sitter i lönegropen? När det gäller att välja studieplats, hur många är intresserade av tre års studier för att utexamineras på kandidatnivå till ett krävande lärararbete med nätt och jämnt lagstadgad minimilön?

Initiativen för en rimlig lönenivå för lärare inom småbarnspedagogiken tycks glömmas snabbt. Vem minns "Lekpengar duger inte!"-protesten för två år sedan? (HBL 22.4.2018). Nu under coronakrisen är småbarnspedagogiken en för samhället viktig resurs, inte endast för att den möjliggör vård-, säkerhets- och transportarbetarnas (och många andras) arbete genom att ta hand om deras barn, men att den även i undantagssituation sökte alternativa lösningar (bland annat digitala plattformar) för att kunna fortsätta erbjuda en kvalitativ småbarnspedagogik åt alla familjer och försäkra alla barns och familjers jämlikhet.

Det är värt att komma ihåg att småbarnspedagogikens personal är på jobbet även på bekostnad av sin egen hälsa. Hoppas att beslutsfattarna insisterar likaväl på att finansieringen måste tryggas för att skapa en rimlig lönenivå inom småbarnspedagogiken.

Tuomo Suominen, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning