Skapa en finlandssvensk litteraturkanon i grundskolan

Kanonen skulle kunna vara ett led i att stärka den finlandssvenska identiteten hos eleverna i de finlandssvenska grundskolorna.

Tankesmedjan Magma lät i början av året göra en undersökning om svenskans framtida ställning i Finland. Där anges skolan ha en nyckelroll. Hur kan man i skolan stärka den finlandssvenska identiteten hos elever? Hur kan man ge dem en förståelse för vad finlandssvenskhet är, både kulturellt och ur ett historiskt perspektiv?

Det finns säkert flera sätt att göra det på. Ett kunde vara att införa en finlandssvensk litteraturkanon i grundskolan. I Danmark finns sedan många år tillbaka en litteraturkanon. Där listas författare och verk som anses så viktiga att varje dansk elev under sin skolgång på något sätt ska ha stiftat bekantskap med dem.

Den finlandssvenska litteraturkorpusen är diger. I en finlandssvensk litteraturkanon kunde ingå exempelvis F.M. Franzén, Runeberg, Topelius, Edith Södergran, Rabbe Enckell, Märta Tikkanen, Tove Jansson, Yvonne Hoffman eller Carina Wolff-Brandt. Eventuellt kunde denna kanon breddas till att omfatta också sverigesvenska författare.

Men skulle det här inte leda till en äldre tids litteraturundervisning där man lär sig utvalda delar av Fänrik Ståls sägner utantill och lär sig utantill lärarens färdigt serverade tolkningar av diverse verk? Det beror förstås vad man gör det till. Exempelvis finns litteraturpedagogiska inriktningar som vill sporra till gemensam litteraturdiskussion i klassrummet och elevernas egen förståelse av texten kommer då att ses som värdefull.

En finlandssvensk litteraturkanon skulle alltså inte leda till en äldre tids litteraturundervisning. Dessutom skulle den kunna vara ett led i att stärka den finlandssvenska identiteten hos eleverna i de finlandssvenska grundskolorna. Det är alltså ett alternativ värt att överväga!

Jesper Hensen, klasslärare, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning