Minnen från en sluten barndom blir en installation – Skanslandets dramatiska förflutna inspirerar konstnärer från hela världen

Helsingforsbiennalens kuratorer Pirkko Siitari och Taru Tappola betonar gärna teman som naturen, gränser och empati, vid valet av konstnärer. Bild: Cata Portin

Konsten möter naturen när den forna fästningen Skanslandet förvandlas till utställningslokal.

Över 300 människor bodde på Skanslandet under en av öns blomstringsperioder, 1950-talet. På den tiden tillhörde ön försvarsmakten och var ett slutet samhälle.Detta har den lettisk-finländska konstnäre...