Skandinavisk varg utvandrar till Finland

Skandinaviska vargar saknar inslag av hund men har stora genetiska likheter med vargar i Finland och Ryssland. Arkivbild. Bild: Heiko Junge/TT-NTB

Att varg med jämna mellanrum invandrar till Sverige från öst är känt. Nu pekar forskare för första gången på det omvända – att varg utvandrar från Skandinavien till Finland. Dessutom visar studien att skandinavisk varg saknar inblandning av hund.

En studie vid Uppsala universitet visar att vargstammen i Skandinavien har stora genetiska likheter med stammar i Finland och ryska Karelen.

– Att den den skandinaviska vargen har invandrat österifrån är känt sedan tidigare. Nu har vi visat att den vandrar fram och tillbaka mellan skogarna i Finland och Ryssland i öst och den skandinaviska halvön i väst, säger Hans Ellegren, professor vid institutionen för ekologi och genetik, som tillsammans med Linnéa Smed har lett studien.

Måste ha in nytt blod

Att vargen rör sig över ett större område har stor betydelse för dess överlevnad. Vargstammen är nämligen väldigt inavlad, berättar Hans Ellegren.

– För att vara livskraftig måste den ha in nytt blod. Vår studie visar att det finns förutsättningar för det. Sedan är det en annan fråga huruvida vargens rörelsemönster tillåts eller inte.

Hotar artens särställning

En annan viktig slutsats av forskningen är att vargen i Skandinavien saknar ett tydligt inslag av hund.

– De senaste åren har flera studier visat att varg och hund korsas på många ställen i Europa, där lösspringande hundar är vanligt förekommande. Det utgör ett hot mot stammens särart, vilket i sin tur kan försvåra förvaltningen av arten.

Det är viktigt att visa på genetiska likheter mellan vargar, säger Hans Ellegren.

– Vi förser myndigheterna med underlag om arten. Anledningen till att det är viktigt att studera vargen är att det bedrivs omfattande rovdjurspolitik kring dessa djur.

Inavel ska studeras

Proverna till studien har kommit in på olika sätt, berättar Hans Ellegren.

– Det kan vara djur som har skjutits i legal jakt, blivit påkörda eller som har sövts i samband med märkning. En liten bit vävnad räcker för att få fram tillräckligt med dna för att bestämma hela den genetiska koden.

Nästa steg för forskningen är att söka svar på vilka skadliga effekter som inavel innebär. På så vis hoppas forskarna kunna beräkna hur stor invandring som krävs för att motverka skador.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning