Skamligt att inte krigsmuseet fungerar

Allmänheten ges inte möjlighet att bese museiföremålen, nya donationer tas inte heller emot.

Jag blev för ett par veckor sedan både bedrövad och förvånad då jag fick veta att krigsmuseet inte för tillfället fyller sin uppgift som museum. Allmänheten ges inte möjlighet att bese museiföremålen, nya donationer tas inte heller emot. jag fick i korthet sagt veta att det som en tid verkat i centrum av Helsingfors nu har flyttats till Sveaborg där det inte är i funktion. Det är skamligt att samhället på detta sätt missköter Finlands historia.

Museet blev aktuellt i vår familj då vi nu står i beråd att donera ett krigstidsminne som stått på värdig plats i hemmet under tre generationer i närmare 80 år. Föremålet är en skulptur som under fortsättningskriget tillverkades vid fronten på Karelska näset och bär namnet Kannaksen neito (Karelens fröken). Den vanns av min far vid fronten på lotteri, lotterna såldes till hela Infanteriregemente 24:s bataljon, cirka 1 000 man.

Jag fortsätter strävan att skulpturen skall få inta den plats i historien som den är värd.

Per-Erik Johnsson, Lovisa

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning