Kraftigt skalv utanför Perus kust

Ett jordskalv med magnituden 7,1, har registrerats utanför Perus kust skriver den geologiska myndigheten USGS i USA.