Skall då jag, Herre, taga ansvar för Päivi Räsänen?

Bild: Wilfred Hildonen

Jag känner inte att jag hör till någon kristen majoritet och gammal enhetskultur. Jag har snarare ofta känt mig ensam.

Det var för många år sedan, då man ännu köade på små bankkontor för att lyfta riktiga pengar. Jag gick i gymnasiet och stod i Föreningsbanken i Brändö köpcentrum för att lyfta hamburgarpengar och stöt...