Skall centralbanken ECB vara en miljöaktivist?

”Centralbanken skall inte vara en ledare i miljöfrågor, men skall inte naivt sticka huvudet i sanden heller.”

Christine Lagarde, chefdirektör för Europeiska centralbanken, har redan länge pratat om centralbankernas roll i klimatförändringen. Som en del av sin strategiska granskning, som förväntas vara k...