Skådespel har vi – får vi bröd?

Bild: Emmi Korhonen

Det är ett spel med stora insatser som har pågått inför och under regeringen Marins förhandlingar om budgetramarna. Det är inte förvånande att Centern spelar mest och fulast.

Ursprungligen var det meningen att kommunalvalet skulle vara avklarat då det var dags för regeringens halvtidsöversyn. Det var ett arrangemang som föranledde ironiska kommentarer. Men som känt blev de...