Skadades allvarligt på olovlig genväg

Här höll kvinnan på att korsa järnvägen. Bild: Läsarbild

En fotgängare skadades allvarligt i Kyrkslätt då hon skuffades av ett Åbotåg i onsdags. Vid olycksplatsen finns en stig över järnvägen.

Personen höll på att olovligt korsa järnvägen i Kyrkslätts centrum då ett Åbotåg träffade henne. Personen skadades allvarligt, men var vid medvetande direkt efter olyckan, och fördes till sjukhus.

En boende i ett hus intill olycksplatsen berättar sig ha oroat sig för att en olycka ska ske på platsen. En stig leder där från pumpstationen på Kyrkoherdestigen till Prisma på andra sidan järnvägen. Alternativt kan man vid lågt vattenstånd välja att gå igenom trumman under järnvägen.

På platsen finns inget stängsel som hindrar en att gena över järnvägen. I våras har någon dessutom byggt trappor och räck för att underlätta passagen över järnvägen.

Det olovliga övergångsstället förkortar betydligt vägen från Hindersby till Prisma. I Kyrkslätts centrum finns endast två ställen där man kan komma till andra sidan järnvägen: Kyrkslättsvägens bro samt tunneln under tågstationen.

Tidigare planerades en passage mellan Prisma och Citymarket, som är på olika sidor om järnvägen, men den idén togs inte med i det slutliga detaljplansförslaget. För tillfället planeras däremot en körförbindelse under järnvägen väster om tågstationen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03