Ska utrikespolitik drivas av värden eller intressen?

När förväntningarna är tillräckligt blygsamma kan man vara nöjd med att mötet inte ledde till en ytterligare försvagning av stormaktsrelationerna.

Ska utrikes- och säkerhetspolitiken drivas av värden eller intressen? Svaret är både och, och i intet fall bör detta presenteras som en antingen/eller-fråga. Samma gäller om man skulle använda idealis...