Ska en reform av den sociala tryggheten bli av? Enligt ministern är det nuvarande systemet alltför komplicerat

Forskningsprofessor Pasi Moisio leder kommittén som ska bereda totalreformen av den sociala tryggheten. Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen är ansvarig minister. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Nu inleds arbetet med en av 2020-talets stora samhälleliga reformer som ska se över hela den sociala tryggheten. Arbetet kommer inte att bli enkelt men är enligt social- och hälsovårdsministern nödvändigt: Det nuvarande systemet är för komplicerat.

Om en månad inleds totalreformen av den sociala tryggheten som inbegriper alla bidragsformer och all social service. Den ska förberedas av en parlamentarisk kommitté vars arbete sträcker sig över två valperioder. Den ska ha medlemmar från alla riksdagspartier, flera ministerier, ämbetsverk och organisationer.

Ansvarig minister för totalreformen är social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF), som presenterade upplägget för medierna på fredagen.

– Den sociala tryggheten berör varenda finländare i något skede av livet. Systemet har förnyats under åren, men helhetsgranskningen har uteblivit, säger Pekonen.

Det som hon nu vill få till stånd är en grundlig genomgång av den sociala tryggheten så att den motsvarar framtidens krav.

– År 2035 kommer Finlands befolkning att vara allt äldre och dessutom kan det ha uppstått nya former av arbete. Förmånerna och servicen måste vara anpassade till medborgarnas verkliga behov.

Enligt henne är det nuvarande systemet alltför komplicerat, vilket har lett till att det finns personer som går miste om sådan service som de skulle ha rätt till eftersom de inte vet hur de ska ansöka om den.

– Målet är att skapa social rättvisa och att trygga medborgarnas inkomster.

Forskare vid rodret

Som kommitténs ordförande har Pekonen utnämnt Pasi Moisio. Moisio är doktor i samhällsvetenskap från European University Institute i Florens med en avhandling som berör fattigdom.

För närvarande jobbar han som forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), men han har också deltagit i Social- och hälsovårdsministeriets och Statsrådets arbetsgrupper.

– Jag har kallat Pasi Moisio till det här uppdraget eftersom jag vill att det här arbetet ska bygga på forskning och kunskap, och jag är glad att han accepterade.

Moisio ser fram emot arbetet, som utan tvivel kommer att bli krävande. Till exempel har alla politiska partier egna tankar om hur den sociala tryggheten ska ordnas.

– Kommitténs första uppgift blir att skapa en gemensam lägesbild av situationen just nu. Om vi inte har samförstånd om problemen blir de svåra att åtgärda, säger han.

Den här fasen av arbetet beräknas dröja två år och ska utmynna i en färdplan med vissa delmål, till exempel familjeledighetsreformen som Pekonen presenterade i förra veckan.

Tanken är alltså inte att förbereda en jättelik reform som ska vara klar att implementeras med en knapptryckning när kommitténs mandatperiod tar slut år 2027.

Andra gången gillt?

Det här är inte första gången som Finland försöker genomföra en totalreform av den sociala tryggheten. Hittills har resultaten ändå varit magra.

Moisio har själv deltagit i ett av de här försöken i egenskap av sekreterare för Sata-kommittén. Sata-kommittén tillsattes 2007 av Matti Vanhanens (C) regering och hade som uppgift att se över den sociala tryggheten.

När arbetsgruppen tre år senare var klar var det ändå många som ansåg att det ursprungliga uppdraget hade glömts bort och att arbetet hade börjat handla om att förlänga arbetskarriärerna.

– Det centrala problemet var att det inte fanns tid att skapa en gemensam lägesbild. Arbetet skulle bli klart inom en valperiod och det var för kort tid, säger Moisio.

Syftet med totalreformen av den sociala tryggheten är att skapa ett system som är lättare att använda ur kundens perspektiv.

Reformen ska beredas i en parlamentarisk kommitté som inleder sitt arbete i mitten av mars. Kommitténs mandatperiod sträcker sig över två valperioder.

Det första steget i arbetet är att skapa en bild över situationen just nu och en färdplan. Dessa ska vara klara år 2022.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning