Regeringen i sena förhandlingar om begränsningar i rörelsefrihet – vare sig alla ministrar eller oppositionen övertygade

Statsminister Sanna Marin möter oppositionspartierna på tisdagseftermiddagen och fortsätter sedan förhandlingarna med regeringspartierna. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Regeringen fortsatte förhandlingarna om en eventuell begränsning i rörelsefriheten på tisdagen, och informerade också oppositionen som inte lät sig övertygas. Till och med statsminister Sanna Marin (SDP) lät mindre säker på att alla kriterier för nödvändigheten i åtgärderna faktiskt uppfylls.

Regeringen och oppositionspartierna samlades på tisdagskvällen i Ständerhuset för att få information om epidemiläget och diskutera de senaste dagarnas heta fråga: Ska finländarnas rörelsefrihet begränsas eller inte?

Regeringen förhandlade om frågan på måndagen, men kom inte till ett beslut. Statsminister Sanna Marin (SDP) räknade med ett beslut på tisdagen även om hon redan på eftermiddagen förutspådde att det kommer att gå sent.

Hon tog nu också upp möjligheten att regeringen inte nödvändigtvis ger ett förslag till riksdagen. Ännu på måndagen var hon mer beslutsam om att begränsningarna behövs.

– I praktiken handlar det om det är nödvändigt att vidta sådana här åtgärder eller inte. Vi har Institutet för hälsa och välfärds bedömning, deras syn är att begränsningar är nödvändiga för att begränsa epidemin de kommande veckorna. Frågan som ännu är öppen är om de är nödvändiga för att trygga bärkraften i sjukvården.

Om det visar sig att sjukvården räknar med att klara av coronapatientmängderna, säger Marin att hon "misstänker att vi inte ger ett sådant förslag till riksdagen".

– Åtgärden måste vara helt nödvändig ut alla synvinklar.

Regeringen kommer bland annat att höra Helsingfors och Nylands samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i frågan. Marin betonar ändå att man kommer att se till hela landets sjukvård, eftersom det är möjligt att flytta patienter inom landet.

Exakt hurdana siffror som behövs vad gäller exempelvis patienter som behöver sjukvård, vill Marin ändå inte kommentera.

Institutet för hälsa och välfärd räknar med att begränsningar i rörelsefriheten skulle minska de fysiska kontakterna med en fjärdedel.

Enligt ett utkast till lagförslag som Yle kommit över på tisdag kväll skulle begränsningarna i rörelsefriheten gälla tre veckor i taget och omfatta Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Åbo.

Det skulle enbart vara tillåtet att röra sig på gården till boningshuset i hemkommunen, men förslaget innehåller många undantag.

Det skulle vara tillåtet att röra på sig ute men högst tillsammans med två andra personer samtidigt. Det skulle också till exempel vara tillåtet att gå till matbutiken, apotek, bank och post. Man skulle få ta sig till sin fritidsbostad, gå till arbete och läkare, delta i begravning och inträdesprov. Det skulle också vara tillåtet att vara utomhus med barn födda 2008 eller senare och övervaka deras lek.

Fira påsk i egen krets

Också munskyddstvång är på agendan i regeringens förhandlingar, men där menar Sanna Marin att Institutet för hälsa och välfärd har bedömt att ett tvång inte skulle ge någon större effekt. Många bär redan i dag munskydd.

Inom regeringen har Vänsterförbundet, SFP och också De gröna hört till de mer skeptiska vad gäller begränsningar. Sanna Marin säger att frågan inte är enkel för något parti, eftersom det handlar om att begränsa folks grundläggande rättigheter.

– Det stora problemet i dag är de sociala kontakter som sker på fritiden, till exempel i folks hem. Vi har vädjat till folk men det har inte räckt till.

Inför påsken uppmanar hon finländarna att undvika kontakter med personer som inte hör till den närmaste kretsen. Håller man sig till den rekommendationen är det okej att åka till stugan till påsken, menar hon.

Vad gäller skolorna säger Marin att regeringen inte längre kommer att ge nationella rekommendationer om distansundervisning. Det är upp till Regionförvaltningsverken och kommunerna att besluta om. Hon säger ändå att det troligen lönar sig att ännu en tid ha distansundervisning i de svåraste epidemiområdena.

Sämst är epidemiläget i huvudstadsregionen och Åbotrakten. Helsingfors har utlovat besked om skolorna på torsdag.

Regeringen behöver ge så hållbara motiveringar om åtgärderna att de går igenom i riksdagens grundlagsutskott.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) menar att beslutsfattarna har en svår sits då också de sakkunnigas syn inom en och samma organisation (i detta fall Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) varierar i så hög grad. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Sakkunniga med olika syn

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att kriterierna på nödvändighet ännu i på måndagen, då regeringen förhandlade, inte uppfylldes.

– Ska man begränsa människors rörelsefrihet ska det vara helt nödvändigt.

De senaste dagarna har antalet nya coronafall minskat något. På frågan om åtgärderna kunde vänta säger Henriksson att siffrorna i början av veckan ofta sett ljusare ut, då färre låter testa sig under helgen.

Hon kommer med en känga till de sakkunniga inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som har gett rätt olika syn på läget och om begränsningar i rörelsefriheten är nödvändiga nu.

– Det underlättar i alla fall inte beslutsfattarnas uppgift.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo säger ha en kritisk hållning till begränsningar i rörelsefriheten. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen sade på väg till regeringens förhandlingar att någon slags riktlinjer nu behövs, men att det först senare klarnar när begränsningarna tas i bruk, eller om de behöver användas.

Kritisk opposition

Från oppositionshåll är kommentarerna kritiska – och mildrades inte heller efter mötet med regeringen.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo säger att han förstår att det behövs åtgärder, men att han inte är övertygad om att begränsningar i rörelsefriheten är rätt sätt att minska de sociala kontakterna.

– Står medlen i rätt proportion?

Enligt honom fick partierna se en skiss till lagförslag, som regeringen ännu inte hade nått enighet om.

Samlingspartiets gruppordförande Kai Mykkänen fyller i med att det stora problemet är smittspridning bland 20–40-åringar i några stora städer i Finland, och att partiet efterlyser riktade åtgärder för att begränsa de kontakterna.

Sannfinländarnas gruppordförande Ville Tavio säger att inte heller han ändrat sin kritiska hållning. Begränsningar av rörelsefriheten är enligt honom för hårda åtgärder som dessutom är svåra att övervaka.

Han vill i stället se andra sätt, till exempel ytterligare begränsningar av sammankomster.

Artikeln har uppdaterats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning