Sjukvårdare säger ja till eutanasi

Bild: Mostphotos

En klar majoritet, 64 procent, av sjukskötarna är beredda att legalisera patienternas rätt till eutanasi, framgår det av en undersökning som Sjukskötarförbundet har gjort bland sina medlemmar.

Nästan sju av tio sjukskötare anser att eutanasi är berättigat för fullvuxna som har obotliga sjukdomar om patienterna själva kan fatta beslut om eutanasin.

Undersökningen utfördes i början av april. Närmare 2 700 av förbundets medlemmar svarade på undersökningen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46