Sjukskötare mycket misstänksamma mot vårdreformen

Stora förändringar väntar. Vårdcheferna i landet tror att kvaliteten på den finländska vården kommer att bli bättre i och med kommande reform.Bild: Mikko Stig

Endast en dryg femtedel av sjukskötarna tror att vårdreformen lyckas, visar en enkät som Sjukskötarförbundet har gjort.

Sex av tio var av motsatt åsikt och nästan en femtedel kunde eller ville inte säga sin åsikt.

En majoritet av respondenterna tror inte att de ursprungliga målen med reformen nås. Bland målen finns till exempel minskade välfärds- och hälsoklyftor. Sjukskötarna ser också i huvudsak negativt på reformens effekter på det egna arbetet.

Sjukskötarförbundets ordförande Nina Hahtela säger att resultaten i enkäten borde utgöra ett starkt meddelande till beslutsfattarna.

– Senast nu är det dags att ta i beaktande vad vårdpersonalen tycker då man planerar reformen och satsa på öppen kommunikation, säger Hahtela i ett pressmeddelande.

Enkäten besvarades av drygt 1 800 sjukskötare.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00