Sjukhusen minskar på kapaciteten inom intensivvården – behovet inte så stort som befarat

Åbo universitetscentralsjukhus intensivvårdsavdelning finns i det så kallade T-sjukhuset. Sjukhuset har normalt 24 intensivvårdsplatser men kapaciteten kan ökas till 80 platser på några dagar. Bild: Mikael Piippo/SPT

Antalet intensivvårdsplatser ökade från 300 till 550 på en månad på grund av coronaepidemin, men nu drar sjukhusen åter ner på kapaciteten.

Intensivvårdens kapacitet i Finland har hittills räckt bra till för att hantera coronavirusepidemin och sjukhusen har redan börjat minska på antalet intensivvårdsplatser. Det framgår av en rapport som den nationella koordinationsenheten för intensivvården vid Kuopio universitetssjukhus har skrivit.

De finländska sjukhusen började öka sin intensivvårdskapacitet i mars men antalet patienter som behöver intensivvård på grund av sjukdomen covid-19 har åtminstone tills vidare inte ökat så mycket som man befarade. Fram till tisdagen hade 172 personer med covid-19 fått intensivvård, enligt koordinationsenhetens rapport.

Antalet patienter som togs in på intensivvårdsavdelningarna på grund av covid-19 var störst under de första veckorna i april men efter det har behovet av intensivvård minskat.

"Man har börjat minska intensivvårdskapaciteten från vad den var som störst så att sjukhusens resurser kan användas på ett vettigt sätt också för vård av andra patienter. Sjukhusen har dock förberett sig på att åter öka antalet intensivvårdsplatser vid behov, skriver Matti Reinikainen", professor i anestesiologi och intensivvård vid Östra Finlands universitet och Kuopio universitetssjukhus, i ett mejl.

Nuläget: 400 intensivvårdsplatser

I mitten av mars fanns det cirka 300 intensivvårdsplatser i Finland, enligt Social- och hälsovårdsministeriet. I sina anvisningar till kommunerna och sjukvårdsdistrikten skrev ministeriet att intensivvårdens kapacitet kan fördubblas genom att omvandla andra avdelningar vid sjukhusen till intensivvårdsavdelningar.

Matti Reinikainen skriver att antalet intensivvårdsplatser i Finland var uppe i 550 i mitten av april.

"Sjukhusen har alltså redan visat att de klarar av att fördubbla intensivvårdskapaciteten från det normala. Att göra kapaciteten ännu betydligt större skulle vara mycket svårt eftersom också vården av andra patienter som behöver brådskande sjukhusvård måste tryggas."

För tillfället finns det drygt 400 intensivvårdsplatser i Finland. Enligt Reinikainen räcker det för att säkerställa att intensivvård kan erbjudas åt alla som behöver det.

Chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt säger att det inte är ändamålsenligt att upprätthålla ett alltför stort antal intensivvårdsplatser. Åbo universitetscentralsjukhus har börjat minska antalet intensivvårdsplatser men är i beredskap att snabbt öka kapaciteten igen om det behövs. Bild: Mikael Piippo/SPT

Intensivvården upprätthåller vitala funktioner

Intensivvård är vård som ges för att upprätthålla kroppsfunktioner som krävs för att en patient ska hållas vid liv, till exempel blodcirkulation eller andning. Intensivvård kan kräva särskild utrustning som respiratorer eller dialysapparater, säger Mikko Pietilä, chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

– En patient tas in på intensivvårdsavdelningen i det skedet som man misstänker att patientens läge håller på att bli värre, det vill säga om det finns tecken på störningar i de vitala funktionerna. Det kan till exempel handla om problem med syremättnaden i blodet eller med blodtrycket.

Pietilä säger att patienter med covid-19 tas in för intensivvård på samma grunder som andra patienter. Vid Åbo universitetscentralsjukhus vårdas alla intensivvårdspatienter på samma avdelning men lokalen där coronaviruspatienter vårdas är avskild från andra delar av avdelningen. Enligt Pietilä är tröskeln för att koppla en patient till en respirator lägre för patienter som har covid-19.

Förutom intensivvårdsplatser har sjukhusen så kallade intensivövervakningsplatser. Kroppsfunktionerna hos intensivövervakningsplatsernas patienter övervakas noggrant men till exempel nedsövda patienter och patienter som behöver en respirator vårdas vid intensivvårdsplatserna.

Antalet intensivvårdsplatser i Finland var uppe i 550 i mitten av april men sedan dess har kapaciteten minskats till cirka 400. Bild: Adobe Stockphoto/SPT

Maximikapaciteten i Åbo är 80 platser

Också Åbo universitetscentralsjukhus började i mars göra förberedelser för att inrätta nya intensivvårdsplatser vid behov. Sjukhusets intensivvårdsavdelning har normalt 24 intensivvårdsplatser men kapaciteten ökades snabbt till 37 platser. Nu har sjukhuset åter minskat på antalet intensivvårdsplatser eftersom det funnits så få patienter.

– Vi har inte haft behov för så många platser. Men vi har beredskap att öka kapaciteten tillbaka till 37 platser på ett dygn, och ända upp till 80 platser på några dagar, säger Pietilä.

Enligt Pietilä finns det ingen orsak att tro att antalet patienter som behöver intensivvård skulle öka snabbt utan förvarning.

– Vi vet att patienter inte dyker upp hos oss helt plötsligt. Efter ett positivt testresultat för covid-19 tar det i genomsnitt fem dagar innan en person hamnar på sjukhus och ytterligare fem dagar innan personen behöver intensivvård.

Åbo universitetscentralsjukhus är det enda stället i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt där intensivvård erbjuds.

Fram till valborgsmässoafton hade 4 995 bekräftade fall av covid-19 konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning