Sjukdomar i musiken

Vår festival i Tusby fortsätter på sin unika linje med en villervalla av olika musikgenrer.

KLASSISKT/POP

Vår festival

Tiina Karakorpi, piano. Kaisa Ranta, sopran. Terhi Paldanius, violin. Ulla Lampela, cello. Ainola 28.7.

Astrid Swan och Stina Koistinen. Linda Suolahti och Maija Linkola, violin. Riikka Repo, viola. Sirja Nironen, cello. Crawford-Seeger. Kallio-Kuninkala, Leonorasalen 28.7.

Årets jippo på festivalen – en feministisk intervention där alla musiker, artister och tonsättare är kvinnor – har fått stor uppmärksamhet i media under veckan. Delvis som en följd av det här beslutet, och delvis kanske oberoende av det, erbjuder festivalen ett överflöd av högintressanta konserter inklusive sällan hörda verk av kammarmusik. Jag hörde två konserter på fredag.

Det var inte många lyssnare som rymdes in på Tiina Karakorpis pianorecital i Ainola (men däremot sänds konserten på radion i efterhand).

Karakorpi spelade fyra olika verk från olika tider och psykoanalytikern Pirkko Siltala höll ett kort tal om hur man kan förstå den kvinnliga musiken i psykoanalytiska termer. Synvinkeln kändes nyttig och användbar. Är inte den kvinnliga tonsättarens ställning inom klassisk musik just exakt "ett trauma som överförts från en generation till en annan"? Siltalas tal hade många olika tankespår – till exempel hur moderskap kan uttryckas i musicerandet av en pianist.

Vad gäller musiken så framstod Karakorpi som en ypperlig pianist med särskild begåvning för romantisk repertoar. Sättet att tänja ut harmonier och frasera melodier framkallade känslor av längtan. Fünf Lieder av Alma Mahler, tillsammans med sopranen Kaisa Ranta, var ett föredömligt stilfullt framförande av tysk lied med härligt tysta nyanser och känslig förståelse för text.

Den ryska tonsättaren Sofia Gubaidulinas grälla och skrikiga Chaconne (1962) spelade Karakorpi med målmedveten drive. Helvi Leiviskäs pianotrio, den största rariteten på programmet, var ett historiskt intressant verk med en ambitiös struktur och utsökta stunder av härlig musik – som till exempel chansonmelodin i början och slutet av andra satsen.

Den unga amerikanska tonsättaren Missy Mazzolis pianoetyd Heartbreaker kändes som ett udda val på programmet. Speltekniskt var stycket ingen utmaning för Karakorpi. Däremot var musikstilen, kommersiellt vinklad postminimalism från New York, inte riktigt rätt för Karakorpis personlighet. Jag saknade poppig scenkarisma.

Cancersånger

Den andra konserten, sent på fredag kväll, var inne på totalt andra spår. Här var temat sjukdomen cancer. Som introduktion till konserten diskuterade forskaren Suvi Savola med kvällens två popsångare Astrid Swan och Stina Koistinen, som båda lider av cancer, om sjukdomsforskningen och hur botemedlen fungerar och utvecklas.

Swan och Koistinen har båda redan tidigare behandlat sjukdomen i sin produktion. Som duo, på den här konserten, skapade sångerskorna en vacker men ärlig inblick i cancerpatientens liv och känslolivet av den som är kroniskt sjuk.

Inledningsvis spelade Swan och Koistinen skilt sina egna sånger. På många sätt liknade artisterna varandra men Swan hade en mer ambivalent utstrålning, och en mer integrerad persona på scen, medan Koistinens sånger sökte mer dramatik och starka kontraster.

Under rubriken Hashtag storverk (#suurteos) sjöng Swan och Koistinen en serie nya sånger skrivna för tillfället. Den ironiska titeln anspelade kanske en skeptisk förhållning till döden och postum ära. Publiken lyssnade med hängivelse på sångernas många olika känslor och den proffsiga duettsången.

Utöver sångerna spelades en sällan hörd stråkkvartett på kvällskonserten – Ruth Crawford-Seegers modernistiska verk från 1930-talets USA. Vilket fint mästerligt skrivet verk. Festivalens stråkkvartett, med Linda Suolahti i spetsen, spelade stycket med hårresande intensitet och en fantastiskt karismatisk, underligt sträng, attityd.

Dante Thelestam

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00