Sjuk på semestern? Domstol avgör om du får fler lediga dagar

Sjukledigt eller semester – EU-domstolen avgör hur det blir. Bild: Mostphotos

EU-domstolen prövar Finlands regler om sjukdagar på semestern.

De första sex sjukdagarna under semestern ger inte längre rätt till förlängd semester. Först på den sjunde dagen kan den anställda be om förlängning av semestern, i enlighet med en lagändring som trädde i kraft i fjol.

Tidigare fanns de sex karensdagarna inte. Den som blev sjuk under semestern kunde be att semesterdagarna flyttas till en senare tidpunkt från första sjukdagen.

Lagändringen gäller dem som har minst fem veckor semester under ett år.

Om du är sjuk när semestern börjar eller om du blir sjuk på semestern ska du be att arbetsgivaren flyttar semestern till en senare tidpunkt. Samma sak gäller också om du till exempel har en inplanerad operation under semestern.

Du ska genast meddela om sjukdomen och vid behov lämna in sjukintyg. Reglerna om vilka intyg som krävs kan variera från bransch till bransch.

Om du blir sjuk under semestern ger de sex första sjukdagarna inte rätt till semesterflytt. Regeln gäller för dem som har minst fem veckor semester under ett år. De sex självriskdagarna får inte minska arbetstagarens rätt till fyra veckors semester.

Flyttad sommarsemester ska infalla under semesterperioden (maj–september) och vintersemester före maj nästa år, om möjligt.

Källor: semesterlagen, servicefacket Pam

De nya reglerna är omtvistade. Fackcentralen FFC:s tolkning är att karensdagarna inte är i enlighet med EU:s arbetstidsdirektiv. Arbetsdomstolen bad i fjol höstas EU-domstolen att ta ställning i ärendet.

Transportfacket AKT var en av dem som krävde att ärendet går till EU-domstolen, som en följd av en tvist med arbetsgivarparten Hamnoperatörerna.

Flera fackförbund har uppmanat sina medlemmar att be om flyttning av semestern genast från första sjukdagen, trots regeln om sex karensdagar. Tanken är då att den anställda ska kunna kräva tillbaka förlorade semesterdagar om EU-domstolen fattar ett för facken gynnsamt beslut.

Företagarna i Finland och Finlands näringsliv EK anser att de nuvarande reglerna ska gälla.

EU-domstolen väntas inte fatta beslut i frågan förrän tidigast i höst.

Bättre för långtidssjuka

Samtidigt har regeringen lagt fram ett nytt förslag till ny semesterlag som också har sin bakgrund i EU:s arbetstidsdirektiv. Lagförslaget förbättrar situationen för dem som varit sjukskrivna länge och som därför inte tjänat in semester lika mycket som andra. Den nya lagen garanterar att långtidssjuka har rätt till minst 24 semesterdagar under ett år. Lagändringen ska träda i kraft i april 2019.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning