Sju procent av barnen föddes utanför äktenskapet för 100 år sedan

Barn som föddes i Finland år 1917 fick sällan en lätt start på livet. Spädbarnsdödligheten var hög och sänkte den förväntade livslängden. Enligt Befolkningsförbundet dog cirka tolv av hundra nyfödda under sitt första levnadsår för hundra år sedan.

– I stadens arbetarstadsdelar bodde man väldigt trångt och familjerna var stora, säger Hanna Kuusi, universitetslektor i samhällshistoria och docent i ekonomisk och socialhistoria vid Helsingfors universitet.

Hon säger också att man även bodde trångt i torp och backstugor på landsbygden.

Förhållandena i samhället var i övrigt också osäkra. Efter marsrevolutionen fanns inget polisväsende i Finland och ordningsmakten var en omstridd fråga.

– Redan före inbördeskriget påverkade världskriget, och det fanns ryska trupper i Helsingfors. Det rådde brist på livsmedel och oroligheter präglade stadslivet, säger Kuusi.

När Finland blev självständigt började man intressera sig mer för barnens välmående och efter inbördeskriget år 1918 kunde man börja utveckla barnskyddet och barnhälsovården.

Enligt Befolkningsförbundet lyckades man minska spädbarnsdödligheten och barnadödligheten med hjälp av rådgivningsverksamheten.

Folkskola för alla

År 1917 fanns det bara vaccin mot smittkoppor, säger Heikki S. Vuorinen, docent i medicinhistoria vid Tammerfors och Helsingfors universitet. Enligt honom insjuknade barnen i många sjukdomar redan som små eller senare i skolåldern.

Finland var ett tydligt klassamhälle år 1917 och klyftorna var stora. Här är en bröd- och mjölkkö på Fabiansgatan i Helsingfors. Bild: Lehtikuva

– Mässling, påssjuka, kikhosta, röda hund, listar Vuorinen.

Enligt Vuorinen har de som föds under jubileumsåret i år en risk att insjukna i diabetes typ 1, medan de som föddes för hundra år sedan inte riskerade att insjukna i sjukdomen.

– Hunger var en mycket större del av livet hundra år sedan jämfört med nu, men det fanns också stora skillnader. Också då levde vissa i överflöd medan andra inte hade någonting.

Enligt Kuusi var Finland ett tydligt klassamhälle år 1917 och klyftorna var stora. Enligt henne kunde ändå både flickor och pojkar fortsätta studera efter att de gått ut folkskolan, oavsett familjebakgrund. Kuusi berättar om en studie som visar att det fanns fler flickor än pojkar i mellanskolan på 1920-talet.

– I de övre samhällsklasserna var det främst pojkar som fortsatte med gymnasiestudier och fortsättningsstudier. I arbetarfamiljer uppmuntrade man mest flickor att fortsätta studera vidare efter folkskolan. Man ville att pojkarna i stället skulle arbeta och tjäna pengar.

Många olika familjekonstellationer

Enligt Befolkningsförbundet var majoriteten av föräldrarna gifta för hundra år sedan, men andra familjekonstellationer var ändå inte ovanliga. Många äktenskap slutade i att maken eller makan dog när barnen ännu var små.

På bilden köar hungriga människor efter mat. Lapparna är brödkort från Helsingfors stads provianteringskommission. Bild: Lehtikuva

– Vad är en familj och vad är ett hushåll? Ogifta mammor fanns det många av i städerna, vilket visar att familjekonstellationerna varierade, säger Kuusi.

Kring sju procent av barnen föddes utanför äktenskapet, enligt Befolkningsförbundet.

Nuförtiden har över hälften av de förstfödda barnen ogifta föräldrar och många par väljer att gifta sig först efter att de fått barn. I dag är det också vanligare att parförhållandet slutar i skilsmässa än att partnern dör.

Fakta

Medellivslängden har ökat med 31 år

En person född 1917:

Förväntad livslängd under 50 år, 49 år för kvinnor och 43 för män.

4–5 barn i familjen.

Vaccin fanns endast mot smittkoppor, obligatoriskt sedan 1886 för alla barn under 2 år.

Kost: mjölk, spannmålsprodukter, potatis och saltfisk.

Hälsovård: Ingen barnrådgivning, aspirin och hemvård mot sjukdomar.

Utbildning: läskunnighet, folkskola för alla, avgiftsbelagt läroverk för dem som hade råd.

Under 12-åringar fick inte arbeta i fabriker från och med 1890, lagstadgad 8-timmars arbetsdag för alla sedan 1917.

Kvinnor gifte sig för första gången som 24-åringar och män som 26-åringar.

Hot: lungtuberkulos, inbördeskrig, den ekonomiska depressionen på 1930-talet, andra världskriget.

En person född 2017:

Förväntad livslängd 81 år, 84 år för kvinnor och 79 för män.

1–2 barn per familj.

Sju vacciner i vaccineringsprogrammet för barn.

Hälsovård: barnrådgivning, regelbundna hälsokontroller i skolan, tillgång till antibiotika och sjukhusvård.

Utbildning: grundskola för alla, gratis fortsatt utbildning fram till doktorsgraden.

År 2015 gifte sig kvinnor som 31-åringar och män som 34-åringar.

Hot: Konsekvenserna av klimatförändringen, att befolkningen åldras.

Källor: Befolkningsförbundet och Statistikcentralen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00