Sju barn omkom i brand i Kanada

En eldsvåda i en villa i Halifax i sydöstra Kanada har krävt sju barns liv. De omkomna var mellan tre månader och 17 år. Pappan till barnen vårdas för livshotande skador, medan mamman inte är livshotande skadad.

Samtliga offer tillhörde samma familj, rapporterar public service-bolaget CBC News.

Bilder på huset visar att övervåningen totalförstördes medan nedervåningen härjats svårt av branden. Vittnen beskriver brandförloppet som mycket hastigt. Orsaken till eldsvådan är inte känd.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46