Sju anmälningar mot kulturprofil läggs ned

Kulturprofilen hade starka band till Svenska Akademien.Bild: TT/Vilhelm Stokstad

Delar av förundersökningen mot den så kallade kulturprofilen läggs ned. Anledningen är dels att några brott har preskriberats, dels att det inte går att bevisa vad som har hänt, säger åklagaren.

De nedlagda delarna av förundersökningen gäller anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden under 2013 och 2015. En del av de misstänkta brotten har hunnit preskriberas medan det inte gått att styrka brott i de andra.

– Rent generellt är det alltid en uppförsbacke att utreda brott som ligger långt bak i tiden, och vi har gjort de utredningsåtgärder vi har kunnat göra, framför allt vittnesförhör, säger kammaråklagare Christina Voigt till TT.

Voigt vill inte kommentera hur många anmälningar det rört sig om från början, men säger att sju anmälningar har lagts ned och att de är fördelade mellan de som preskriberats och de där man inte kunnat styrka brott.

Nu fortsätter utredningen för de delar där misstankar om brott finns kvar.

Den biten är i sin slutfas, men jag kan inte säga hur lång tid den kommer att ta, säger Voigt.

Det var i höstas som 18 kvinnor i Dagens Nyheter vittnade om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av mannen, som har nära band till Svenska Akademien.

Kulturprofilen har hela tiden nekat till brott.

– Han tycker att det är bra att det läggs ned i de delar som läggs ned, och han tycker det är synd att utredningen fortsätter i ett av fallen, säger mannens advokat Björn Hurtig till TT.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00