Sjöförsvaret deltar starkt i Försvarsmaktens huvudkrigsövning

Tio stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar kommer att delta i krigsövningen Kaakko 19. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Försvarsmaktens huvudkrigsövning för i år är Kaakko 19.

Trupper och personal från Huvudstaben, Försvarshögskolan och Gränsbevakningsväsendet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning för i år, Kaakko 19. Marinens trupper kommer att delta från den 25 november till den 2 december.

Den gemensamma uppgiften för Marinens trupper och fartyg är att avvärja angrepp från havet. Samtidigt svarar Marinen för kustens försvar.

Övningsverksamheten är för kustförbandens del koncentrerad till kustområdena i Södra och Sydöstra Finland, från Obbnäs till Kotka och Fredrikshamn. För de marina förbandens del koncentrerar verksamheten till Skärgårdshavet och Finska viken.

De marina förbanden övar sina egna operativa uppgifter, såsom sjöminering, användning av roboteld, minspaning och skyddande av sjötrafiken.

Övningen utvecklar sjöförsvarets verkställighetsförmåga och beredskap, i synnerhet på Östra Finska viken.

– Förutom det nära samarbetet mellan kustförbanden och de marina förbanden, samarbetar vi kontinuerligt under övningen med de övriga försvarsgrenarna och Gränsbevakningsväsendet. Övningen ger de beväringar som hemförlovas i december en ypperlig utmaning och gör samtidigt operationsområdet på Östra Finska viken mer känt, vilket är viktigt med tanke på utvecklandet av den allmänna beredskapen, säger Marinens operationschef, kommodor Veli-Petteri Valkamo i ett pressmeddelande.

Från Marinen deltar marina förband och kustförband från samtliga truppförband vid Marinen. I övningen deltar 10 stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar samt bland annat kustartilleri och ett sjömålsrobotbatteri. Kustartilleriet genomför under övningen skjutningar vid Rankö fort i slutet av november. Skjutningarna förorsakar buller.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning