Självsatir hålla klimatmöte i Katowice?

I flera år har luftkvaliteten i Polen varit en av de sämsta i Europa.

Att hålla FN:s klimattoppmöte i Katowice i Polen är ett förundrande val med tanke på värdlandets klimatpolitik. I Polen produceras upp till 80 procent av all elenergi genom förbränning av kol, som är en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Dessutom är det främst just kolgruvorna i staden Katowice som förser landet med detta bränsle.

I flera år har luftkvaliteten i Polen varit en av de sämsta i Europa. År 2016 rapporterade Världshälsoorganisationen att 33 av de 50 mest förorenade städerna på kontinenten låg i Polen. Luftkvaliteten försämras märkbart på vintrarna då människor använder kol för att värma upp sina hus. Att hålla ett klimatmöte i Katowice verkar därför antingen som någon form av självsatir, eller som ett resultat av ett grovt förbiseende.

Polens regering utger motstridig information om landets planer för klimatförbättring. Medan energiministeriet har kungjort att det finns planer på att förminska kolets användning för energi till högst 30 procent senast 2040 har energiminister Tobiszowski också meddelat att det nästa år påbörjas planer för en ny kolgruva i Schlesien. Tobiszowskis argument är att den polska befolkningen behöver kol, oberoende av om det härstammar från Polen eller importeras från utlandet. Detta kan knappast anses vara en konstruktiv klimatpolitik som återspeglar klimatmötets ambitioner gällande förnybar energi.

Jag har själv spenderat tid i både Katowice och Kraków under vintermånaderna, då luftkvaliteten ibland är så dålig att det känns som om man konstant andas in tobaksrök. Följaktligen framstår valet att hålla FN:s klimatmöte i kolstaden Katowice som ett förlöjligande av mötets ändamål, inte bara som en markering, som Peter Buchert skriver i sin analys (HBL 2.12).

Janine Strandberg Sjundeå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning