Självmorden fortsätter att minska

Bild: Lehtikuva/Ritva Siltalahti

Självmorden fortsätter att minska i Finland. I fjol begicks 731 självmord vilket är omkring 60 färre än året innan, framgår av Statistikcentralens statistik över dödsorsaker.

Självmorden har minskat med 40 procent de 15 senaste åren. Mest har självmorden minskat i gruppen 35–44-åriga män.

Männen begår ändå fortsättningsvis betydligt fler självmord än kvinnorna. Tre av fyra som tar sitt liv är män.

Relativt sett begås flest självmord av män i åldern 45–54 och män som fyllt 75. Bland kvinnor är självmord vanligast i åldersgruppen 45–54 och minst vanliga bland 15–24-åringar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03