Själö öppnar sin historia – från hästens liv till spetälskesjukhus

Arkeologerna Mia Lempiäinen-Avci och Janne Rantanen har två veckor på sig att göra utgrävningar på Själö. De har grävt fyra hål i olika delar av ön. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åbo universitets forskningsprojekt Livets ö kartlägger ön Själös historia ur arkeologiska, biologiska och kulturhistoriska perspektiv. Projektets vetenskapliga ledare Ilari Sääksjärvi hoppas att detta bara är början.

På bottnen av ett fyrkantigt hål i marken, en knapp meter ner i skärgårdsmyllan, finns 1600-talet. Arkeologerna Mia Lempiäinen-Avci och Janne Rantanen har grävt ett titthål till forna dagar.De har hit...