Sitras rapport om 1,5-graders livsstil: Åk kollektivt, ät vegetariskt och byt till förnybar el

En finländare kan nå den största utsläppsminskningen genom att slopa bilen för fritidsresor och åka kollektivt i stället, enligt Sitras rapport. Bild: Ari Sundberg/SPT

En ny rapport visar vilka förändringar i våra levnadsvanor som är mest effektiva för att nå klimatmålet.

Jubileumsfonden Sitra har publicerat en rapport om hur finländarna måste ändra sina levnadsvanor för att stoppa klimatuppvärmningen vid 1,5 grader.

– Vi har en enorm klyfta mellan de nuvarande levnadsvanorna och levnadsvanorna enligt målen i klimatavtalet från Paris, säger Markus Terho, direktör för Sitras projekt Hållbar vardag, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten måste de största utsläppsminskningarna göras i snabb takt. Våra koldioxidavtryck måste minska med 80-93 procent fram till 2050, och majoriteterna av åtgärderna måste inledas omedelbart för att uppnå målet för 2030.

Enligt rapporten finns det mycket i våra levnadsvaror som orsakar stora utsläpp: konsumtionen av kött- och mjölkprodukter, hushållens energiförbrukning som bygger på fossila bränslen, bilkörning och flygresor. De här tre delområdena – livsmedel, boende och transport – utgör enligt rapporten cirka 75 procent av det totala koldioxidavtrycket för våra levnadsvaror.

När de gäller livsmedel är de åtgärder som har stor potential att minska utsläppen är att äta vegetariskt eller veganskt, att ersätta mjölkprodukter med växtbaserade alternativ och ersätta rött kött med broiler eller fisk.

För boendets del gäller det att se till att el och uppvärmning produceras av förnybara energikällor eller värmepumpar. Boende som ligger närmare arbetet och mindre bostäder är också mer koldioxidsnåla val.

Beträffande transporter lönar det sig att ersätta bilen med kollektivtrafik eller elcykel för fritids- och arbetsresor, satsa på el- och hybridbilar, förbättra bränsleeffektiviteten i fordon och att samåka.

Att resa kollektivt och inte med bil (minskar utsläppen med 1 560 kilogram koldioxidekvivalent/person/år)

Övergå till vegankost (1 120 kg)

Övergå till elbil (1 060 kg)

Övergå till vegetarisk kost (lakto-ovo) (900 kg)

Övergå till hybridbil (810 kg)

Övergå till uppvärmning med förnybar energi i hemmet (790 kg)

Förbättra bilarnas bränsleeffektivitet (700 kg)

Använda värmepump för uppvärmning i hemmet (610 kg)

Förbättra energieffektiviteten i hemmet (580 kg)

Övergå till vindkraft (460 kg)

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning