Sitra vill stimulera klimathållbart

Bild: Tor Wennström/HBL-arkiv

Den ekonomiska kris som coronaepidemin för med sig måste tacklas med åtgärder som stöttar övergången till en klimatneutral cirkulär ekonomi, säger Finlands jubileumsfond Sitra.

Finland kommer att plöja ner flera miljarder euro för att dämpa de samhällsekonomiska effekterna av pandemin, och de åtgärder som vidtas kommer i sin tur att påverka Finlands förmåga att svara på klimatkrisen och på utarmningen av naturens mångfald och naturresurserna.

Därför, säger Mari Pantsar, direktör vid jubileumsfonden Sitra, måste alla stimulansåtgärder vägas mot vilka följder de får för de ekologiska hållbarhetskriserna.

– Man måste välja stimulansåtgärder som samtidigt stödjer en övergång till en ekonomi som blir hållbar på sikt, säger hon.

Nyligen kom Helen Mountford från tankesmedjan WRI och Sini Harkki från konsultbolaget Tekir med liknande rekommendationer i en HBL-artikel.

Mari Pantsar påpekar att ett hållbart stimulanspaket kräver en omsorgsfull beredning och menar att man därför måste börja diskutera frågan i tid. Sitra föreslår bland annat kraftigare offentliga investeringar i kollektivtrafik och promenad- och cykelvägar, i energirenoveringar för byggnader och kolsnål industriteknik.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning