Sitra försökte kartlägga användningen av persondata på nätet: "Komplext och dolt för konsumenten"

– Jag trodde att mina data blir kvar hos till exempel hos webbtidningen, säger en av testpersonerna i Sitras utredning. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Det är omöjligt att få reda på vilka tredjeparter som får tillgång till persondata. Sitras expert efterlyser en rättvisare affärsmodell.

Sitra har granskat privatpersoners digitala spår med hjälp av sex testpersoner. Enligt utredningen har användare mycket begränsad insikt och dåliga möjligheter att påverka hur deras data används, skriver Sitra i ett pressmeddelande.

– Jag trodde att mina data blir kvar hos serviceproducenten, till exempel hos webbtidningen. Men mina uppgifter sprids runtom i världen och att det är omöjligt att kontrollera nätverket som använder mina data, säger en av testpersonerna i pressmeddelandet.

Data är en värdefull handelsvara och det är i huvudsak globala teknikföretag som hanterar uppgifterna, som bland annat används för riktad reklam.

Sitra skriver att nätverket för handel med individuella data har sina egna spelregler. Det är både komplext och dolt för konsumenten.

– Dataskyddsbeskrivningen ger inte en helhetsbild av vilka som får tillgång till uppgifterna. När man besöker en kommersiell tjänst kan hundratals aktörer samla in data i bakgrunden, säger ledande expert Tiina Härkönen i pressmeddelandet.

Den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) ger konsumenterna möjlighet att begära ut information om de data som samlas in om dem. Men det är omöjligt att få veta vilka tredjeparter som kommer åt uppgifterna.

– Det behövs alternativa affärsmodeller för att säkerställa en mer rättvis framtid, säger Sitras expert Riitta Vänskä i pressmeddelandet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning