"Time out" för Guggenheim – omröstning om två veckor

Sista striden? Kommer det japanska arkitektteamets förslag till Guggenheimmuseum att ersätta den nuvarande parkeringsplatsen i Södra hamnen eller inte? Bild: Moreau Kusunoki Architectes

Tidigast om två veckor går det nya förslaget om Guggenheimmuseet vidare till stadsfullmäktige. Då väntas stadsstyrelsen rösta om det eldfängda projektet.

– Vi tog en "time out" så att stadsstyrelsemedlemmarna hinner tala med fullmäktigegrupperna, säger SFP:s medlem i stadsstyrelsen Marcus Rantala efter att avtalet mellan staden och Guggenheimstiftelsen bordlades för två veckor.

Stadsstyrelsen fick på måndagskvällen ta Guggenheimprojektet till ny behandling sedan det förra veckan framgick att privata finansiärer lovat betydande tilläggsfinansiering. Många politiker är därför beredda att överväga bygget på nytt. Andra kräver fortfarande att museet ska byggas med enbart privata medel.

I avtalet ingår bland annat att byggprojektet i sin helhet befrias från moms.

Enligt Rantala förde stadsstyrelsen en "saklig diskussion där man tog upp bra frågor" kring projektet.

– Det är viktigt att stadsstyrelsen får dryfta ärendet ordentligt. Vi röstar om två veckor.

Bordläggningen av avtalet mellan staden och Guggenheimstiftelsen var väntad.

Färre turister än grannarna

Politikerna i Helsingfors har fått sig tilldelat ett digert material med nya siffror och kalkyler.

Ett av de viktigaste beslutsunderlagen är stadens egen utvärdering av projektets ekonomiska utfall.

Ur den framgår att turismen i Helsingfors har ökat de senaste åren, men betydligt långsammare än i de andra nordiska huvudstäderna.

I utredningen heter det bland annat att museet skulle göra staden mer känd på det internationella planet, även om rapportens författare medger att det är svårt att ange några exakta ekonomiska siffror.

Internationellt kända museer har dock bevisligen lockat nya turister till länder som Holland och Sverige. Mellan fem och åtta procent av turisterna kommer huvudsakligen för att gå på vissa museer.

Lockar företag?

Dessutom räknar man i rapporten med att Guggenheim är ett så starkt varumärke att det kommer att öka bland annat kongressresandet och även etableringen av utländska företag eftersom kulturutbudet kan vara en avgörande faktor då de anställda väljer att bosätta sig här.

Enligt stadens utvärdering kommer ett eventuellt Guggenheimmuseum inte att konkurrera ut de existerande inhemska konstmuseerna utan tvärtom öka också deras besökarsiffror. Tanken är att en museikoncentration till Helsingfors ska gynna alla.

Större plus än minus?

Staden räknar med att Guggenheim, under sitt sjätte verksamhetsår (när nyhetens behag har lagt sig), kan räkna med 550 000 besökare. Av dem skulle 190 000 komma från huvudstadsområdet och 110 000 från det övriga Finland. De utländska turisterna skulle uppgå till 250 000 (45 procent av alla besökare). Som en jämförelse: utlänningarnas andel av Moderna Museets besökare i Stockholm är 60 procent och i Nasjonalmuseet i Norge 50 procent.

Under de första verksamhetsåren räknar man med att besökarsiffrorna är mycket högre.

I utredningen har man utgått från tre olika scenarior. I det blygsammaste har besökarna beräknats till 350 000, i det troliga till 550 000 och i det mest optimistiska till 650 000.

I det sista fallet skulle museets utgifter och intäkter (biljetter, museibutik, företagssponsorering, uthyrning av lokaler) ta ut varandra. I alternativet med 550 000 årliga besökare blir det ett minus om 1,7 miljoner euro. I alternativet med bara 350 000 besökare skulle minuset bli 4,7 miljoner. Kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har gett ett muntligt löfte om staten skulle bestrida 1,3 miljoner av minuset.

Till dessa siffror kommer årliga fastighetsutgifter på 6,5 miljoner som staden ska stå för.

I den andra vågskålen kommer de pengar turisterna förväntas lämna efter sig i Helsingfors. I stadens utredning räknar man med 16 miljoner euro.

Stadsstyrelsen har samlats för att diskutera Guggenheim klockan 16 i dag.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning