Sista bussen från Södra Savolax

Med nuvarande utflyttningstakt går sista bussen därifrån 2084. Sen är det tomt.

Under nuvarande riksdagsperiod har migrationsfrågorna ständigt varit närvarande i den politiska debatten. Trots att antalet asylsökningar minskat dramatiskt, och nu bara är 13 procent av antalet...