De här åtta EU-kandidaterna fick bidrag av finlandssvensk stiftelse

Nils Torvalds (SFP), Miapetra Kumpula-Natri och Ville Niinistö hör till de EU-parlamentariker vars kampanjer fick bidrag av Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. Bild: Heikki Saukkomaa-Roni Rekomaa/Lehtikuva

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland var den största enskilda bidragsgivaren i årets EU-val.

Av Finlands nyvalda Europaparlamentariker hade Sirpa Pietikäinen (Saml) den dyraste kampanjen, över 200 000 euro. Laura Huhtasaari (Sannf) kom allra billigast undan med en valfinansiering på drygt 8 9...