Sipulikanava-processen handlar om hur tor-nätet revolutionerade knarkhandeln – hur man än ser på saken

Ur ett bredare perspektiv handlar Sipulikanava-fallet om ett generationsskifte. Det gamla gardets skurkar ersätts så småningom av nya krafter. Men det finns också en annan vinkling.

Förut om man ville köpa droger måste man känna någon som sålde. Handeln ägde rum i små kretsar och under jorden. Med det anonyma tor-nätet blev det möjligt för vem som helst att köpa droger på internet.

Det är kontexten för Sipulikanava-rättegången, där den anonyma webbplatsens skapare och administratör Kim Holviala står åtalad för grovt narkotikabrott. På fredagen tog Östra Nylands tingsrätt i Vanda del av slutpläderingarna.

De första tor-sajterna där det förekom knarkhandel dök upp för drygt fem år sedan i Finland. Fortfarande aktiva Silkkitie är en renodlad handelsplats för droger och erbjuder flera funktioner som underlättar handeln. Silkkitie bygger på att handeln sker på nätet och drogerna levereras på posten.

Sipulikanava, som existerade från mars 2014 till oktober 2017, var annorlunda. Rent tekniskt var Sipulikanava ett diskussionsforum, där det förekom köp-och-sälj-annonser för droger på en av forumets avdelningar. Köparna och säljarna hittade varandra med hjälp av annonserna, men kontakten och handeln skedde utanför sajten.

En fråga om yttrandefrihet

Det som rätten måste avgöra i Sipulikanava-fallet är om Holviala är ansvarig för sådan knarkhandel som ägde rum utifrån köp-och-sälj-annonserna. För häradsåklagaren Anna-Riikka Ruuth är fallet solklart. Hon anser att Sipulikanava har underlättat handeln och att Holviala har gjort sig skyldig till förmedling (ett av kriterierna för narkotikabrott) genom att tillåta annonserna.

– Det som är väsentligt i det här fallet är om kriterierna för brottet uppfylls. Förmedling innebär att man främjar andra personers knarkaffärer. I första hand handlar det om att leta fram en köpare eller säljare till ett knarkparti, men förmedlaren kan också vara mer distant. Sipulikanava har skapat de kontakter som krävs för att handeln ska äga rum, sade Ruuth i sitt anförande på fredagen.

Enligt henne är det irrelevant om sajten rent tekniskt är ett diskussionsforum. Hon hävdar, vilket försvaret har bestridit, att åttio procent av meddelandena på forumet handlade om knarkhandel. Holviala hade kunnat förbjuda handeln, men lät bli.

Försvaret är av radikalt annan åsikt. Enligt Holvialas försvarsadvokat Merja Annala uppfyller Holvialas gärning inte kriterierna för förmedling. För att man ska kunna dömas för förmedling krävs en konkret handling, påpekar hon. Holviala har inte gjort något konkret för att förmedla droger.

Enligt Annala måste åklagaren visa att Holviala har varit inblandad i knarkhandel för att han ska kunna dömas för förmedling. Åklagarens hänvisningar till ett tjugotal knarkdomar, där den dömda haft en annons på Sipulikanava räcker inte. Annala påpekar att Sipulikanava inte nämns, eller nämns endast ytligt, i domarna. Det skapar tvivel om Sipulikanavas roll i knarkfallen, anser hon.

Men på ett övergripande plan anser försvaret att hela Sipulikanava-processen handlar om något annat än knarkhandel.

– I själva verket handlar det om vilket ansvar administratören för ett icke-kommersiellt diskussionsforum har. Det har en stor betydelse för yttrandefriheten, sade Annala i sitt anförande.

Enligt försvaret hade Holviala inte möjlighet att moderera forumet mer än vad han gjorde. Forumet fick kring 2 000 nya meddelanden per dag och hade totalt över 1,8 miljoner meddelanden när polisen stängde det. Holviala lade 2–5 timmar per dag på att moderera (i praktiken granska och radera oönskade meddelande) de diskussioner som han tyckte var mest intressanta. Knarkannonserna intresserade honom inte, alltså struntade han i dem.

Åklagaren anser att Holviala hade kunnat lösa modereringsproblemet genom att radera torg-avdelningen, där annonserna förekom.

– I verkligheten var det inte möjligt. Det hade lett till att knarkannonserna flyttat över till de övriga avdelningar, säger Annala.

Häradsåklagare Anna-Riikka Ruuth har ägnat de senaste två veckorna åt att bevisa att Sipulikanavas administratör är ansvarig för sådan knarkhandel som skett med hjälp av sajten. Bild: SPT/Henri Forss

Förebyggande enda lösningen

Oberoende av hur det går i Sipulikanava-fallet har tor-nätet förändrat knarkhandeln för gott. Åklagaren Ruuth pratade om ett "generationsskifte". Det gamla gardets knarkskurkar vet inte vad tor-nätet är, det är en spelplats för yngre förmågor. För att skrämma dem är polisen och åklagarväsendet intresserade av en sträng dom.

Det kommer ändå inte att ha någon effekt på knarkhandeln. Det är fortfarande hemligt hur polisen kom Holviala på spåren, men i praktiken är det inte svårt att förbli anonym på tor-nätet om man så vill. Det innebär att tor-handeln inte kommer att ta slut. Det enda sättet att minska på knarket, vilket åklagaren själv också medgav under pausen, är förebyggande arbete.

Trots det kräver åklagaren minst sju års fängelse för grovt narkotikabrott, alternativt medhjälp till 29 grova narkotikabrott och 8 narkotikabrott.

– Holviala skapade en rikstäckande knarkmarknad i Finland, sade hon.

Försvaret anser att åtalen bör förkastas. Även om Holviala skapat och administrerat Sipulikanava kan han inte dömas för knarkbrott.

– Holviala har inte agerat som förmedlare eller medhjälpare. Den framförda bevisningen stöder inte åtalet, sade Annala.

Domen kommer den 19 februari.

Läs också:

Han är mannen bakom det hemliga nätverket

Åklagaren vill veta varför Holviala inte raderade knarkannonserna – "Jag var inte så intresserad av dem"

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46