Sipiläs statliga bolag dyr historia för skattebetalarna

Den förre statsministern Juha Sipiläs statliga bolag blev en dyr affär för skattebetalarna. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

De skatteuppgifter som publicerades på måndagen avslöjar att flera statliga bolag som grundades under Juha Sipiläs (C) regering har blivit en dyr affär för skattebetalarna.

En stor del av bolagen grundades för att bana väg för landskaps- och vårdreformen som nu har lagts på is. Sipiläs regering grundade till exempel bolaget Maakuntien tilakeskus som skulle se till att landskapsreformens aktörer får lämpliga lokaler och fastigheter för sin verksamhet. Bolagets vd Olavi Hiekka lyfte i fjol en förvärvsinkomst på 151 000 euro. Enligt uppgifter från Finansministeriet och tidningen Talouselämä ska bolaget nu avvecklas.

Sipiläs regering ville också främja uppstartsbolagens affärsverksamhet. Ett av Sipiläs flaggskepp var utvecklingsbolaget Vake, vars uppgift är att "bygga starka helheter genom investeringar och projekt, som möjliggör utveckling av ekosystem i Finland inom centrala framtidsbranscher och teknologier", enligt bolagets webbsida.

Olönsamma investeringar

Vakes förra vd Taneli Tikka hade en förvärvsinkomst på 340 000 euro i fjol. Han tjänstgjorde tidigare som innovationschef på Tieto, påbörjade jobbet som vd för Vake i juli i fjol och lämnade bolaget ett knappt år senare. En närmare titt på Vakes bokslut visar att Tikka lyfte en förvärsinkomst på 27 000 euro i månaden. Vakes investeringar har inte varit speciellt lönsamma. Bolaget gjorde en rörelseförlust på 1,45 miljoner euro i fjol.

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero (SDP) ska städa upp i det statliga företagsklustret i november. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Vakes framtid hänger följaktligen i en skör tråd. Utredningsmannen Jouni Hakala, som utsågs av statsrådets kansli och Arbets- och näringsministeriet, rekommenderar att Vake fusioneras med Finlands Industriinvestering och att Vakes aktiekapital på 2,3 miljarder euro återbetalas till staten.

– Det finns mycket överlappande verksamhet bland de statliga investerings- och utvecklingsbolagen. Vakes mandat är väldigt oklart medan Finlands Industriinvestering har jobbat med de här frågorna i 25 år. Därför föreslår jag att bolagen ska fusioneras, säger Hakala.

Fler fusioner på gång

Vake är inte regeringen Rinnes enda barlast från den förra regeringens mandatperiod. Landskapsreformens digitala visioner skulle tryggas av de statliga bolagen Vimana och Sotedigi. Bägge bolagen har behövt statligt grundkapital för att komma i gång med verksamheten. Staten pumpade in 26 miljoner euro i Vimana medan Sotedigi fick ett kapitaltillskott på 90 miljoner euro. Av det här kapitalet återstod 102,5 miljoner euro i juli, uppger Finansministeriet.

– Vi kommer att lägga fram ett förslag i slutet av november som tar fasta på hur Vimana och Sotedigi ska fusioneras, säger lagstiftningsrådet Salla Kalsi på Finansministeriet.

Varför grundade man två separata bolag med överlappande verksamhet?

– Bra fråga. Jag vet inte vilka orsaker som ligger bakom beslutet eftersom jag inte jobbade med de här bolagen när de grundades.

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero (SDP) kommer snart att avslöja hur regeringen ska hantera de statliga bolag som grundades på grund av landskaps- och vårdreformen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Enligt Kalsi räknar Finansministeriet med att det fusionerade bolaget ska vara lönsamt om 3 till 4 år.

– Vi tar snart också ställning till hur mycket tilläggskapital som det nya bolaget behöver för att komma i gång.

Trots att Vimana och Sotedigi har gått ekonomiskt back så har det varit en lönsam affär för bolagens högsta chefer. Vimanas vd Kalle Toivonen hade en förvärvsinkomst på 239 000 euro medan Sotedigis vd Harri Hyvönen tjänade 190 000 euro i fjol. Hyvönen tillträdde som bolagets vd först i maj. Han har ett förflutet som utvecklingsdirektör på Jyväskylä universitet.

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero (SDP) har meddelat att regeringens nya riktlinjer om ägarstyrningen ska offentliggöras i november. Då klarnar det också vad som händer med de statliga bolag som grundades på grund av landskaps- och vårdreformen. SPT har inte lyckats nå minister Paatero för en kommentar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning