Sipilä redo att fördubbla flyktingkvoten och rädda jordbruket

Statsminister Juha Sipilä (C) och Frankrikes president Emmanuel Macron diskuterade bland annat migrationsfrågor under Macrons officiella besök i Finland i slutet av veckan. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Statsminister Juha Sipilä anser att Finland kunde fördubbla sin flyktingkvot. I Yles morgon-tv lovar han arbeta för att höja Finlands bistånd samt föreslår mer frivilligt stöd för jordbruksproducenterna.

Statsminister Juha Sipilä (C) anser att Finland kunde fördubbla antalet kvotflyktingar som tas emot. Sipilä uttalade sig i Yles Morgonettan på lördagen.

Enligt Sipilä kräver ökningen av antalet kvotflyktingar ändå att EU:s genomför sina planerade åtgärder kring invandringen. Bland annat planerar EU att skapa asylcentra, där den asylsökandes situation kartläggs och där det avgöras om sökanden har rätt till asyl.

Dessutom vill EU ha skärpta gränskontroller.

Sipilä verkade hoppfull om att EU:s flyktingreformer blir verklighet. Enligt honom är till och med de länder som inte vill ta emot flyktingar positivt inställda till reformerna.

Ifall Finland fördubblar sin flyktingkvot innebär det att Finland inom ramen för den skulle ta emot 1 500–2 000 asylsökande.

Höjt bistånd

Sipilä sade också att han kommer att arbeta för att höja Finlands bistånd till fattigare länder. Enligt honom bör Finland sikta på att nå målet med en biståndsbudget på 0,7 procent av bnp.

Sipilä och Frankrikes president Emmanuel Macron diskuterade bland annat migrationsfrågor under Macrons officiella besök i Finland i slutet av veckan.

Mer frivilligt understöd för jordbruket

Sipilä uttalade sig också gällande den dåliga situationen för jordbrukarna. Årets skörd väntas bli den minsta på 30 år, och lönsamheten för producenterna är dålig.

– Om vi betalade sju cent mer per liter mjölk så skulle det betyda 160 miljoner mer för producenterna. Detsamma gäller priset på kött och säd. Det är små summor per produkt, men de skulle gå direkt till producenterna.

Sipilä hoppas att detaljvaruhandeln och konsumenterna skulle komma emot och stödja det inhemska jordbruket.

– Jag tror att man i Finland är mer medvetna om att jordbruket har ett lönsamhetsproblem. Finländarna vill äta kvalitetsmässig inhemsk mat och är redo att betala lite mer för den.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03