Sipilä öppnar för fem centrala vårdområden

Bild: Vesa Moilanen

Fem vårdområden med universitetssjukhus, och samarbetsavtal mellan dessa och de övriga landskapen – så kan vårdreformen utfalla, enligt statsministern.

Statsminister Juha Sipilä (C) vill ha enklaste möjliga förvaltningsmodell för vårdreformen. Regeringen har i praktiken övergett sin tidigare uppgörelse om 15 vårdområden men 18 självstyrelseområden (landskap). Sipilä påpekar att inga beslut har tagits än.

– I den modellen tänkte vi att de tre minsta av de arton landskapen, som alla har skyldighet att ordna vård, skulle ingå samarbetsavtal med något grannlandskap, säger Sipilä.

Att tvinga självstyrelseområden till samarbetsavtal kunde vara svårt med tanke på grundlagen även om det problemet inte är stort i praktiken.

– De här avtalen ingås ändå, helt frivilligt, om inte av plikt.

Nu diskuterar regeringen om det kunde räcka att vart och ett av de landskap som inte har ett universitetssjukhus skulle ingå samarbetsavtal med något av de fem landskap som har universitetssjukhus. Det vore närmare Samlingspartiets ursprungliga krav på fem vårdområden.

– Vi vill absolut inte ha nya förvaltningsnivåer. De femton vårdområdena vore inte en ny förvaltningsnivå, inte heller de fem områdena i den andra modellen. Grundprincipen har inte förändrats, de som inte har joursjukhus måste ändå ingå avtal. Vi kan hålla fast vid arton landskap och komplettera servicen med avtal.

Om regeringen kan komma överens om modell återstår finansieringen av vården. Samlingspartiet har sagt nej till en landskapsskatt.

– Det är snarast en praktisk fråga. Det kan under inga omständigheter vara en renodlad landskapsskatt, landskapen är för små områden för det, säger Sipilä.

Frågan är om finansieringen ska vara helt statlig eller en kombination av landskaps- och statsfinansiering.

– Lösningen blir någondera av dessa. Det som talar för att landskapen är med är att pengar och ansvar bör finnas på samma ställe.

Vårdreformen ska träda i kraft 2019.

– Det är orealistiskt att vi kunde ha en landskapsskatt redan i början av 2019. Det krävs en längre övergång, säger Sipilä.

Professor Mats Brommels som utrett valfriheten inom vården presenterar sin rapport i dag. Också andra uträkningar pågår.

– Vi tar beslut när experterna har gjort sitt, säger Sipilä.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning