Sipilä: Motverka terror med mer information

Statsbesök. Juha Sipilä förhandlade med den svenska kollegan Stefan Löfvén. Bild: EPA/JESSICA GOW

Terrordåden kastade en skugga över statsministrarna Juha Sipiläs (C) och Stefan Löfvens träff i Stockholm på fredagen. Terrorbekämpning var ett av de givna samtalsämnena.

– Vi behöver fördjupa vårt samarbete med att dela information, svarade Sipilä (C) på TT:s fråga om vilka aspekter som han och Löfven pratade om och om vad som kan förbättras.

Lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm den 7 april krävde fem liv. Den 18 augusti höggs sedan två kvinnor ihjäl och åtta personer skadades i knivattacken i centrala Åbo.

Flera misstänkta för Åbo-dådet har gripits – varav en har bott i Sverige.

Sipilä nämnde också överföring av personer mellan länderna som en av frågorna som kom upp.

– Det är pågående diskussioner.

Sipilä sade själv vid presskonferensen att anledningen till Stockholmsbesöket är att delta i evenemang för att fira Finlands hundraårsjubileum som självständig nation, men att terrordådet lagt sordin på stämningen.

– Jag vill tacka för Sveriges sympatier, sade han också.

Stefan Löfven uttryckte ännu en gång sitt stöd:

– Sverige förskräcktes och bedrövades av terrorattacken i Åbo.

Sipilä sade också att man i Sverige anser att det är viktigt med sådana polisiära underrättelsebefogenheter som nu planeras också i Finland.

Sipilä sade att statsministrarna också diskuterade återsändning av personer som fått avslag på sin asylansökan och med vilka medel radikalisering under väntetiden kan förhindras.

– I fråga om vissa länder har vi utmaningar i fråga om att sända tillbaka människor.

Sipilä sade att Sverige har likadana problem och att det är nyttigt att diskutera dem.

Sverige och Finland kom också överens om att intensifiera sitt samarbete i EU särskilt på området för bioekonomi. Länderna är unionens skogrikaste och vill betona vikten av hållbart skogsbruk i bekämpningen av klimatförändringen.

Sverige och Finland ska utöka samarbetet bland annat inom forskning, utveckling, innovationsverksamhet och produktutveckling i fråga om bioenergi. För de här ändmålen ska man också försöka utverka EU-finansiering.

– Vi har goda erfarenheter av samarbete på regeringsnivå, till exempel försvarssamarbetet har framskridit bra, sade Sipilä. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03