Sipilä: Finland får ny toppenhet för ekonomi – Hanken med och förverkligar Helsinki GSE

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen, statsminister Juha Sipilä och nobelpristagaren i ekonomi Bengt Holmström.Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

En ny spetsenhet i ekonomi grundas i Finland, uppger statsminister Juha Sipilä (C). I praktiken är det Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Hanken som ansvarar för projektet.

Enheten ska heta Helsinki Graduate School of Economics, eller Helsinki GSE.

Enligt Sipilä möjliggör den nya enheten att Finland också i fortsättningen utgör en grogrund för de främsta ekonomerna i världen.

– Vi går mot en mycket utmanande värld där forskningsdata behövs, säger Sipilä.

Också Finlands Bank är med i projektet. Finlands Banks chef Erkki Liikanen understryker att Finland behöver sakkunniga i ekonomi som behärskar de inhemska språken.

Syftet med den nya forsknings- och undervisningsenheten, som siktar på att nå internationell toppnivå och som erbjuder 15 nya professurer, är att säkerställa doktorsutbildning i alla de viktigaste delområdena inom ekonomiska vetenskaper. Rekryteringen riktas till såväl internationella som finländska sökande. Sipilä uppger att enheten också ska samarbeta med aktörer utanför huvudstadsregionen.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att enheten får finansiering från universiteten, Finlands Bank, Finansministeriet och Undervisningsministeriet. Grahn-Laasonen önskar att enheten också lyckas locka till sig privat kapital.

Hanken med och grundar

Svenska handelshögskolan Hanken är ett av de tre universiteten som i praktiken ska förverkliga projektet.

Enligt universiteten är grundandet av Helsinki GSE ett centralt och nödvändigt steg i ledet att bygga Finlands framtida framgångar eftersom både den offentliga och den privata sektorn behöver kunnande på internationellt hög nivå.

– Ekonomiskt kunnande behövs allt mera på nya områden inom ekonomin. I näthandeln behöver man optimeringsexpertis för att kunna utnyttja den enorma mängden data som finns tillgänglig. De ekonomiska vetenskaperna svarar på det här behovet, säger Aktias chefekonom Heidi Schauman i Hankens pressmeddelande.

Artificiell intelligens

Nobelpristagaren och professorn vid amerikanska Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bengt Holmström betraktar projektet som viktigt för både den finska samhällsekonomin och den nationalekonomiska vetenskapen.

– Det är både lönsamt och nödvändigt att förstärka kompetensen, säger Holmström.

Holmström nämner också artificiell intelligens som en ny trend inom forskningen. Han påpekar att vid MIT har kurserna i artificiell intelligens fyllts av studenter.

– Det ingår en hel del statistik och nationalekonomi i utnyttjande av artificiell intelligens. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00