Sipilä fast övertygad om att regeringen överlever

Statminister Juha Sipilä försöker gjuta olja på vårdreformsvågorna.Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Statsminister Juha Sipilä (Centern) säger sig vara övertygad om att alla regeringspartierna har förbundit sig till att vårdreformen genomförs planenligt. Finansminister Petteri Orpo (Saml) antydde på lördagen att Samlingspartiet kan fälla vårdreformen och regeringen.

Sipiläs svar under "Statsministerns frågetimme" i Yle var väntade. Han kan inte gärna, å tjänstens vägnar, tro annat än att regeringens reformförslag går igenom i riksdagen.

Regeringens majoritet i fråga om vårdreformen krympte i fredags till minsta möjliga, när samlingspartiets Susanna Koski meddelade att hon röstar emot reformen. Om även Samlingspartiets Elina Lepomäki röstar emot, Paavo Väyrynen, som uppgett sig rösta emot vårdreformen, intar sin plats i riksdagen och ersätter Centerns Mikko Kärnä och även Samlingspartiets avhoppare Hjallis Harkimo sällar sig till motståndarna har regeringen bara 100 ledamöter bakom sig i omröstningen. Talman Paula Risikko (Saml) kan inte delta i omröstningen. Då faller rösterna 100-99. Det behövs då bara en avvikare till i regeringslägret så faller reformen.

Sipilä sade sig vara övertygad om att Samlingspartiets grupp kommer att hålla ihop och att inga nya utspel är att vänta på det hållet.

Orpo sade själv i tv på lördagsmorgonen att Samlingspartiets riksdagsgrupp inte kan stödja regeringens vårdreform om valfrihetsaspekten inte genomförs enligt Samlingspartiets önskemål.

Det skulle i praktiken fälla regeringen.

– Petteri Orpo har försäkrat att gruppen är enig, sade Sipilä.

Statsministern påminde om att hans regering är den sjätte som försöker driva igenom en vårdreform, som han anser helt nödvändig redan för den politiska trovärdighetens skull.

– Alla regeringspartier har förbundit sig till vårdreformen. Om den inte genomförs står vi inför en vild och okontrollerbar situation när kommunerna skulle börja utlokalisera vårdtjänsterna. Vårdreformen behövs för att jämna ut ojämlikheten i hälsovården och för att stävja kostnaderna.

Sipilä dementerade kritiken om att reformen är ett hastverk. Tvärtom anser han att den är omsorgsfullt förberedd.

– Den består av 80 sidor konsekvensbedömningar och vi har gjort 21 utredningar om finansieringen och nu är 700 tjänstemän i landskapen sysselsatta med att förbereda reformens införande. Vi måste helt enkelt ro den i land.

"Hybridpåverkan"

Sipilä ansåg att de läckta dokumenten i grundlagsutskottet är en mycket allvarlig sak, med tanke på att utskottet i framtiden kommer att behandla väldigt sensitiva frågor.

– Det var ett typexempel på hybridpåverkan. Man vill sprida oro i medierna och bland medborgarna. Den som läcker har alltid en egen agenda.

Sipilä påpekade att kutymen med läckor känns väldigt främmande för honom som kommit in i politiken från näringslivet.

Sipilä sade sig vara förvissad om att grundlagsutskottet kommer att visa grönt ljus för reformen, eller åtminstone gult.

Statsministern finner det naturligt att riksdagen kommer att driva igenom en del ändringar i regeringens förslag.

Också Sipilä är övertygad om att landskapsvalet kommer att skjutas upp. Om valet alls kan hållas i år vågade han inte sia om.

– Jag är ingenjör, inte spåman, replikerade han.

Han medgav dock att landskapen inte kan inleda sitt arbete från och med den 1 januari 2020 , såsom regeringen tänkt sig, ifall valet skjuts upp ända till våren 2019.

Beträffande vårdreformen vågade han sig trots allt på en spådom: "riksdagens utskott behandlar ärendet, sedan röstar vi i plenisalen före semestern".

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33