Sipilä berömmer Österbotten och Åland

Med en sysselsättning som på Åland skulle vi i högt tempo hålla på att betala av på våra skulder, sade Juha Sipilä (C) på onsdagen. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Resten av Finland borde låta sig inspireras av Österbotten och Åland, där sysselsättningen är hög. Det konstaterade Juha Sipilä (C) i riksdagen på onsdagen.

Juha Sipilä påminde om att sysselsättningen i Österbotten är uppemot 75 procent och på Åland ännu högre, över 80 procent. Regeringens mål är att under sin mandatperiod komma upp i 72 procent för hela landet.

– Om vi hade Österbottens sysselsättningsgrad i hela landet skulle den offentliga ekonomin i stort sett vara i balans. Om vi hade Ålands sysselsättningsgrad skulle hela vårt hållbarhetsunderskott i stort sett vara tillrättat. Med Ålands sysselsättning skulle vi i högt tempo hålla på med att betala av på våra skulder, sade Sipilä.

Han tycker att 72-procentsmålet är högt satt, men inte omöjligt att uppnå.

– Varför skulle vi inte klara det då Sveriges, Norges och Danmarks sysselsättning ligger kring 75 procent? frågade sig Sipilä.

Han tycker det redan gått att läsa av en starkt positiv trend.

– Vi har lyckats räta ut ekonomins flera år långa nedåtgående spiral. Vändningen har nu inträffat. Speciellt i slutet av året var sysselsättningsutvecklingen stark, sade Sipilä.

Han hänvisade också till preliminära siffror om att statens skulder i förhållande till bruttonationalprodukten inte ökade alls 2016.

– Underskottet kommer enligt min egen preliminära bedömning också att vara lägre än budgeterat, sade Sipilä.

Han menar att bland annat konkurrenskraftsavtalet och övriga regeringsåtgärder börjat ge utdelning.

– Det har hörts goda nyheter från olika håll i landet. Företagen investerar och anställer folk och till och med långtidsarbetslösheten har minskat, sade Sipilä.

Han upprepade också att regeringens planerade nedskärningar på fyra miljarder euro nu är genomförda – ett konstaterande han gjorde i offentligheten också efter ett långt regeringsmöte i början veckan.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03