Silverförgiftningar finns dokumenterade

Bild: HBL-arkiv/Yle/Annvi Gardberg

Myndigheterna Fimea, Evira, THL och Tukes varnar alla för att dricka kolloidalt silver. Det är också förbjudet att hävda att ämnen som inte är registrerade mediciner botar sjukdomar.

Lasse Nybergh hävdar i en insändare (HBL 17.10) att Yle-journalisten Annvi Gardberg för ett korståg mot alternativa vårdformer och kolloidalt silver. Han efterlyser också exempel på förgiftningsfall.

Utgångspunkten för Svenska Yles journalistik i den här frågan har varit att granska företagares påståenden om att silvervatten och olika former av hälsokost botar sjukdomar.

Försäljning av silvervatten eller kolloidalt silver för invärtes bruk är förbjudet i Finland och i hela EU. Myndigheterna Fimea, Evira, THL och Tukes varnar alla för att dricka kolloidalt silver. Det är också förbjudet att hävda att ämnen som inte är registrerade mediciner botar sjukdomar.

Svenska Yles granskning visar bland annat att företagare för fram sådana här påståenden i slutna Facebookgrupper. I sitt senaste avsnitt av tv-programmet Spotlight visar Annvi Gardberg att en finländsk företagare säljer både silvervatten och hälsokostpreparat med påståenden om att de botar cancer.

I augusti i år publicerade professorerna Matti Viluksela och Kirsi Vähäkangas en översiktsartikel om silvervatten i Finlands läkartidning. I artikeln finns en lista över dokumenterade fall där människor drabbats av silverförgiftning (argyri) eller skadats allvarligt efter att ha druckit kolloidalt silver.

Ny forskning visar att nanosilver skadar cellernas arvsmassa. EU överväger nu rejält strängare regler för bruket av kolloidalt silver vid vattenrening. Samtidigt har Social- och hälsovårdsministeriet i Finland inlett lagberedningen kring alternativ medicin och alternativa vårdmetoder.

Marit af Björkesten chefredaktör, Svenska Yle

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning