Silverbrickor

Det finns hela tiden olika lösningar tillhanda, men ingen är intresserad av dessa silverbrickor.

Nedan utspelar sig en diskussion mellan Staten och Kommunen som sträcker sig över åren 2011 till 2017. Men först en inramning till dialogen.

"Vårdreformen står i dag på samma punkt som för ett år sedan och kommer att göra det fram till minst sommaren 2018. Många har glömt, men för knappt tio år sedan bildades cirka 60 samarbetsområden för social- och hälsovården som ett resultat av den så kallade KSSR-reformen. Samtidigt minskade antalet kommuner med över hundra. Antalet organisationer som upprätthåller vård minskade med hundratals. Efter att regeringen Katainen sommaren 2011 inledde sin verksamhet med att kasta hela den här reformen på historiens avskrädeshög och valde att inte använda en av de tidigare reformernas resultat som grund för den fortsatta utvecklingen, har ingenting skett."

Kommunen: Utveckla i stället de nya samarbetsområdena! Många grundades så sent som i fjol!

Staten: Allt som gjorts tidigare skall skrotas. Allt skall utgå från centralorterna och de fem specialupptagningsområdena i landet, det vill säga från städerna med universitetssjukhus.

Kommunen parerar: Nej! Bygg i stället vidare på befintliga sjukvårdsdistrikt. De är i alla fall något som redan existerar och som människor känner till. De har en klar finansieringsmekanism.

Det går några år innan Staten svarar slokande: Ähum, du hade rätt. Invånarna har inget inflytande om man för över all makt till Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg och Åbo. Däremot vidhåller vi att du skall betala till sjukvårdsdistriktet en fastslagen summa oberoende av om du använder tjänsterna eller inte. Solidaritet, du förstår. För just dig betyder det att du skall betala mera – låt mig se i tabellerna – för dig blir det en ökning på ett skatteöre.

Kommunen baxnar och säger: Låt mig betala enligt användning. Då lönar det sig för mig att hitta den mest förmånliga servicen!

Staten: Vi behöver också pengar till norra och östra Finland. Du skall betala mera.

Till slut faller regeringens förslag i grundlagsutskottet. Brist på demokrati och brist på möjligheter för kommunerna att påverka sitt eget ekonomiska läge.

Staten ger sig inte: All vård, såväl socialomsorg, primärvård som den specialiserade sjukvården skall integreras i 18 nya landskap.

Kommunen: Gör det inte för krångligt. Låt kommunerna sköta om äldreomsorg och socialt arbete, det som är närmast människorna.

Staten: Landskapen skall ha allt. Du kan ingenting. Inte nog med det, all din vård skall marknadsanpassas och bolagiseras. Nutid, hajar du.

Kommunen: Låt landskapen sköta vården som egen verksamhet. Tvångsbolagiseringen leder till kaos.

Tvångsbolagiseringen föll i grundlagsutskottet.

Sex år har förflutit. Nu senast vidhåller staten att det skall bildas affärsverk för vården. Det handlar om ett mönster. Det finns hela tiden olika lösningar tillhanda, men ingen är intresserad av dessa silverbrickor.

Rurik Ahlberg kommundirektör i Korsholm

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning