Silvertsunamin är global

"Med oss äldre förändras inte bara de samhällen vi lever i, utan hela världen."

Under två dagar i juli samlades politiker, representanter för finans- och banksektorn samt civilsamhället i Finlandiahuset. "Silver Economy Forum" var rubriken för seminariet.Det handlade alltså om "b...