Siikalatva lade ut hela vårdverksamheten till Mehiläinen - nu är kommunen under lupp

I synnerhet inom äldreomsorgen har det uppdagats många problem Foto: Linnea de la Chapelle/SPT Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Kommunen Siikalatva i landskapet Norra Österbotten lade ut hela sin vårdverksamhet på entreprenad till Mehiläinen år 2017, vilket var lagstridigt, skriver Yle. Nu är hela kommunen under övervakning.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har satt social- och hälsovårdstjänsterna under övervakning i kommunen Siikalatva, skriver Yle. Enligt Yle är det första gången som verket övervakar hela vårdsektorn i en enskild kommun.

Regionförvaltningsverket har enligt Yle gett ett tiotal övervaknings- och besvärsbeslut åt kommunen eller Mehiläinen. Enligt Yle har man uppmanat både kommunen och Mehiläinen att åtgärda de uppdagade missförhållandena.

Bland annat har beredning och beslut kring specialistvård av personer med intellektuell funktionsnedsättning överförts till Mehiläinens anställda, det här trots att det är fråga om uppgifter som hör till en tjänsteinnehavare, till exempel en socialarbetare, skriver Yle.

Många problem inom äldreomsorgen

Yle räknar också upp andra problempunkter som regionförvaltningsverket har hittat: i synnerhet inom äldreomsorgen har det uppdagats många problem. Enligt Yle har det kommit särskilt många klagomål om Mehiläinens servicecenter Pihlajisto. Det är samma enhet som Yle rapporterade om i januari då frågan om problemen med Mehiläinens enheter runtom i landet lyftes fram.

Verket upptäckte redan för några år sedan att det särskilt om nätterna fanns för få vårdare på hemmet. Det här innebar en risk för klienternas säkerhet.

Enligt Yle har det varit oklart för regionförvaltningsverket hur och i vilken utsträckning Siikalatva övervakar Mehiläinens verksamhet.

Siikalatva har tid fram till mitten av maj att meddela för Regionförvaltningsverket hur kommunen förbättrat sin verksamhet.

Kommundirektör Pauli Piilma säger till Yle att man rättat till alla påtalade brister.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning