Sigyn ska restaureras

Bild: Alfons Håkans

Museifartyget Sigyn, som legat vid Forum Marinum i Aura å, fördes i dag till Åbo Båtvarv för restaurering.

Tremastbarken Sigyn är Finlands första museiskepp och ska renoveras i två år på Runsalavarvet.

Sigyn byggdes 1887 i Göteborg och är den äldsta bevarade träbarken i världen som seglat i fraktfart på oceanerna. När hon byggdes fanns ännu tusentals liknande fartyg i trafik, men hon var bland de sista som byggdes.

Stiftelsen för Åbo Akademi köpte träbarken 1939.

Sigyn assisterades i dag till Åbo Båtvarv av Alfons Håkans bogserbåt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03