Sigrid Schauman åter i rampljuset

Sigrid Schauman avnjuter ett glas Martini hos Amos Anderson på Söderlångvik 1958. Bild: HBL Arkiv

Konstnären Sigrid Schauman älskade vackra miljöer och föredrog färg framför form. Nu gör hon en ståtlig comeback i det allmänna medvetandet.

Hur hade Gud kunnat skapa ett så fult land? undrade den sjuåriga Sigrid Schauman när hon första gången kom till Finland. Senare skulle hon lära sig älska Borgå.

Sigrid Schaumans pappa Fredrik Waldemar Schauman var yrkesmilitär och stationerad i Ryssland och Ukraina innan han och hans familj återvände till Finland 1885. Detta efter att modern, Elin Schauman hade avlidit. Kvar fanns sex moderlösa barn, bland dem Sigrid och hennes två år äldre bror Eugen Schauman.

Eugen och Sigrid Schauman stod varandra nära och Sigrid Schaumans oro för broderns hälsa stegrades i takt med att hans ilska gentemot förryskningsivern tog fart. 1904 tog Eugen Schauman livet av både generalguvernör Nikolaj Bobrikov och sig själv.

– Sigrid var oerhört stolt över sin bror, han var viktigare än hennes egen konst, sade konsthistorikern Camilla Granbacka i en intervju för HBL, publicerad i december 2018.

Sigrid Schauman gav ut boken Min bror Eugen, 1964.

Paradiset i Radom

Under studietiden i Finska konstföreningens ritskola var Sigrid Schauman osäker på sin begåvning. Enligt Riitta Konttinens artikel i Biografiskt lexikon för Finland kan det ha berott på att Schauman inte var en talangfull tecknare – hennes begåvning var färg och komposition. En av Schaumans lärare var Helene Schjerfbeck.

Sigrid Schauman ansåg att hennes intresse för konst hade väckts i barndomsparadiset Radom i Polen. Hon uppfattade sin mamma Elin och trädgårdsmästaren i Radom som sina första konstlärare eftersom de hade lärt henne att se och förstå naturens och färgernas skönhet.

Som konstnär är Sigrid Schauman känd för sina landskapsmålningar och personporträtt men sin främsta gärning gjorde hon ändå som konstkritiker under tre decennier.

Orsaken till det var ekonomisk. Sigrid Schauman blev ensamstående förälder till dottern Elisabeth och måste försörja sin lilla familj. Vid sjuttio års ålder återupptog hon måleriet, reste utomlands och fick följa med Henri Matisses arbete i kapellet i Vence i Frankrike.

Sin första soloutställning presenterade Sigrid Schauman 1964, vid 86 års ålder. Hon avled 1979, samma år som hon skulle ha fyllt 102 år.

Utställningen Sigrid Schauman – Konst som gestaltad känsla presenterar cirka sextio verk vars motiv består av landskap, nakenstudier och porträtt.

Kurator för utställningen är Camilla Granbacka. Hennes bok Sigrid Schauman (1877–1979) – med palett och penna publicerades av Svenska Folkskolans Vänner 2018 och utkommer nu i finskspråkig översättning. Boken Taide ja tunteet – Sigrid Schaumanin elämä ges ut av Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse samt förlaget Parvs.

I anknytning till utställningen arrangeras flera program, bland annat en diskussion mellan konsthistorikerna Camilla Granbacka och Hanna-Reetta Schreck om konstnärerna Sigrid Schauman och Ellen Thesleff. Diskussionen arrangeras 25.5 på Villa Gyllenberg och 12.6 på Ham.

Utställningen Sigrid Schauman – Konst som gestaltad känsla visas på Villa Gyllenberg 20.3–4.8.2019.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning