Sigfrids: Alla har rätt att prata svenska i fängelser

Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids kräver service på svenska i landets fängelser. Foto: SPT Bild:

Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids kräver att myndigheterna tryggar möjligheten att tala svenska i landets fängelser.

Enligt Sigfrids försätts svenskspråkiga fångar i en ojämlik ställning, eftersom de inte har tillgång till service på sitt modersmål i fängelset.

– Det är oacceptabelt att det ena av våra två nationalspråk i praktiken inte talas i en statlig instans. Regeringen bör ta problemet på allvar. Ingen ska behöva skriva under papper de inte förstår. Vi måste öka fängelsernas resurser så att svenskspråkiga kan behandlas på lika villkor, säger Frida Sigfrids i ett pressmeddelande.

I Finland finns i dag 16 slutna och 19 öppna enheter inom kriminalvården som administreras av Brottspåföljdsverket. Enligt Sigfrids saknas det svenska språket i såväl material som service i alla dessa enheter, vilket enligt henne försätter svenskspråkiga fångar i en orättvis position.

– Vare sig det handlar om ärenden som framtidsutsikter kring boende eller möjligheten till utbildning är språket avgörande för de dömdas framtid, säger Sigfrids.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning