Sibelius för barnkör i original och arrangemang

Tapiolakörens Sibeliusskiva presenterar sånger för barnkör i både original och olika arrangemang.

KÖRMUSIK

Sibelius Tapiolan kuorossa. Tapiolakören, dirigent Pasi Hyökki. (Egen utgåva)

Kompositionerna för barnkör har en marginell roll i Sibelius körproduktion. Det är bara en handfull sånger som han skrev eller arrangerade för barn- eller diskantröster, och dessa kan oftast betraktas som kuriositeter.

På Tapiolakörens Sibeliusskiva kan man bekanta sig med Kansakoululaisten marssi (1910) och Kantat (1911), den förra komponerad för festligheterna kring Uno Cygnaeus 100-årsjubileum och den senare för 50-årsjubileet av Heurlinska flickskolan i Åbo.

Kotikaipaus (1902) var däremot ingen offentlig komposition utan en minnesgåva för tre grannflickor som uppträdde för tonsättaren under en sommarvistelse på landet. Carminalia (1898), som baserar sig på Piae cantiones, finns med i version för diskantröster och harmonium. Aamusumussa (1898) hörs i Sibelius egen omarbetning från 1913.

Merparten av sångerna på skivan är dirigenten Pasi Hyökkis transkriptioner av Sibelius kompositioner för blandad kör eller manskör. Bearbetningen har varit varsam, men det skulle likväl ha varit trevligt att få veta mera om vilka principer som styrt transkriptionsarbetet och valet av repertoar.

Många av transkriptionerna fungerar som smort – till exempel Venematka (1893) låter både energiskt och smidigt. I Saarella palaa (1895) saknade jag däremot basarnas pedaltoner. Tapiolakören har nog en stark altsektion, till den grad att altstämman ställvis förefaller onödigt dominerande med tanke på balansen.

Nivån är genomgående hög med träffsäkert musicerande och bara några få skönhetsfel. De ambitiösa unga sångarna är kapabla att tolka sådana omfattande och knepiga körkompositioner som Humoreski ur opus 108 (1925).

Helheten är brokig och fräsch, att inte glömma fosterländskt patos som präglar både Finlandiahymnen och den kuriösa Veljeni vierailla mailla (1904), där textförfattaren Juhani Aho, hemkommen från exil, ger utlopp för sina känslor.

Anna Pulkkis

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00